sobota, 15 maja, 2021

Odpowiedz na: zakład budżetowy

Home Forum Sektory Samorządy zakład budżetowy Odpowiedz na: zakład budżetowy

#22496
kules
Uczestnik

Czy masz podstawy do twierdzenia, że rada, albo/i kierownictwo jst (zarząd, wójt itp) podejmując decyzje o zmianie planu zostali wprowadzeni przez zakład budżetowy, albo jakąś komórkę urzędu w błąd i przedstawiono im nieprawdziwe przesłanki do zmiany planu (np. brak płynności, mimo że według ciebie była).
Bo jeśli tą uchwałę podjęto z pełną świadomością to nic audytorowi do tego, że taka jest wola Rady, to ona tak gospodarzy środkami jak uważa, ty rady nie audytujesz z jej decyzji finansowych. Audytor szuka słabości systemu kontroli zarządczej, słabości lub braku procedur, co powoduje błędy i nieprawidłowości.
To czy zmiana planu jest uzasadniona, czy nie ustala rada na głosowaniu. Problemem według mnie byłoby odkrycie, że np. zakład budżetowy wprowadza radnych w błąd, przedstawiając nieprawdziwą sytuację i uzasadnienie do wnioskowanej zmiany. Ale jeśli Radni wiedzą jaka jest rzeczywista sytuacja i po co zakładowi te 10 tys. mimo dobrego wyniku finansowego, to nie widzę tu słabości systemu kontroli zarządczej, najwyżej słabość radnych i kierownictwa jst – ale to już dla wyborców temat, ewentualnie dla kontrolerów.