poniedziałek, 1 marca, 2021

Odpowiedz na: Skargi i wnioski

Home Forum Sektory Samorządy Skargi i wnioski Odpowiedz na: Skargi i wnioski

#22830
terka
Uczestnik

Wydaje mi się, że w przypadku samorządu nie mozna uważać rady za wyższy, a zarządu za niższy organ.
A czy skarga ta nie jest skargą na działania zarządu?
Bo wówczas tylko rada może ją rozpatrzyć (nie chce mi się zaglądać do Kpa, ale chyba nadal ten przepis obowiązuje).

Edytuję, bo zajrzałam jednak:wink:
A nie można skorzystać z tego przepisu?
Art. 231.
Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiąza-ny jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wska-zać mu właściwy organ.