środa, 19 maja, 2021

Odpowiedz na: Wytyczne do samooceny kontroli zarządczej

Home Forum MF i GIAW MF i GIAW Wytyczne do samooceny kontroli zarządczej Odpowiedz na: Wytyczne do samooceny kontroli zarządczej

#23592260
eddie
Uczestnik

SAMOOCENA W AUDYCIE WEWNĘTRZNYM JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

<span style=”font-size: small;”>W ostatnich kilkunastu latach dokonało się wiele przemian, które miały wpływ na sposób zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych. W wyniku reform wprowadzono instytucję </span><b><i><span style=”font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;”><span style=”font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;”>audytu </span></span><span style=”font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;”><span style=”font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;”>wewnętrznego</span></span></i></b><span style=”font-size: small;”>, której zadaniem jest wspieranie zarządzającego jednostką sektora finansów publicznych w realizowaniu zadań. Audyt wewnętrzny może być bardzo użytecznym narzędziem dla kierownika jednostki, bowiem skłania kierowników niższego szczebla do rozliczenia się ze swoich obowiązków oraz może być źródłem zapewnienia, że zadania publiczne są realizowane w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Skuteczny audyt wewnętrzny nie tylko chroni wartość tworzoną przez organizacje sektora publicznego, ale wskazuje również, w jaki sposób można zwiększać efektywność wydatkowania środków publicznych. </span>

Czytaj dalej: Audyt i zarządzanie.  Magazyn IIA Polska