niedziela, 17 stycznia, 2021

Odpowiedz na: Gdzie oryginał dyplomu?

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Gdzie oryginał dyplomu? Odpowiedz na: Gdzie oryginał dyplomu?

#3640
alkman
Uczestnik

meg

W myśl § 1 ust. 3 rozpatrywanego rozporządzenia, pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika odpisy lub kopie składanych dokumentów. Pracodawca może żądać od pracownika przedłożenia oryginałów tych dokumentów tylko do wglądu lub sporządzenia ich odpisów albo kopii.
Wprawdzie przepis ten znajduje się w rozdziale 1 – Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika, jednak znajduje się nim wyraźne odniesienie do całych akt „pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika odpisy lub kopie składanych dokumentów” oraz uprawnienie do żądania przedłożenia oryginałów składanych dokumentów.
Ponadto, stosownie do § 6 ust. 1 rozpatrywanego rozporządzenia, pracodawca zakłada i prowadzi akta osobowe pracowników a nie osób ubiegających się o zatrudnienie.

Z terka się zgadzam z wyjątkiem treści zawartej pomiędzy „Powiedz kadrowej” a „mój Boże”.

Żeby nie było tak, iż tylko alkman, terka i meg mają inne spojrzenie na § 1 ust. 3 rozpatrywanego rozporządzenia, polecam artykuł pani Agaty Barczewskiej „Oryginały dokumentów – dla pracownika” zamieszczony w Gazecie Podatkowej nr 54 (156) z dn. 2005.07.07, strona 4.
Do 28 lutego 2006 r. możesz ten i inne artykuły ściągnąć ze strony http://www.gazetapodatkowa.pl

Pozdrawiam