wtorek, 20 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: Naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Home Forum Sektory Wojskowe Jednostki Budżetowe Naruszenie dyscypliny finansów publicznych Odpowiedz na: Naruszenie dyscypliny finansów publicznych

#4269
terka
Uczestnik

Witam,
Chodzi o to, że ustawa o odpowiedzialności poszerzyła krąg osób, które mogą odpowiadać za naruszenie dyscypliny. Pod rządami ustawy o finansach publicznych tak naprawdę odpowiedzialność z tego tytułu ponosili jedynie kierownik jednostki i główny księgowy. Obecnie każda osoba może odpowiadać. Kierownik jednostki może być zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli wprowadził odpowiednie procedury, bo dołożył należytej staranności, by pracownicy wiedzieli, co do ich obowiązków należy i jak mają to robić, by było dobrze. Oprócz procedur kierownik musi powierzyć określone czynności pracownikom, nadzór nad tymi pracownikami ich przełożonym, i jest w stanie się obronić przed dyscypliną, choć oczywiście, tu masz rację, że samo wdrożenie procedur nie chroni w 100 procentach przez popełnieniem czynu stanowiącego naruszenie dyscypliny.

O nowym podejściu do określenia kręgu osób, które mogą ponosić odpowiedzialność za naruszenie mówią, przykładowo, te przepisy ustawy o odpowiedzialności…:
art. 17 ust. 7. stanowi, że: Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 5, wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli finansowej.

I dalej: Art. 19. 1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, która popełniła czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych określony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.
2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, której można przypisać winę w czasie popełnienia naruszenia.
3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi także osoba, która wydała polecenie wykonania czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych.

Pozdrawiam