sobota, 15 maja, 2021

Odpowiedz na: Fundusz Pracy

Home Forum Sektory Samorządy Fundusz Pracy Odpowiedz na: Fundusz Pracy

#4961
dorotab
Uczestnik

cześć. co do audytu wykorzystania środków państwowych funduszy celowych okazuje się, że odpowiedź nie jest prosta. W styczniu 2005 roku zadałam GIAW pytanie o możliwość właśnie takiego audytu i dostałam odpowiedź, iż „z uwagi na konieczność zasięgnięcia opinii Departamentu Prawnego odpowiedź na pytanie dotyczace audytu wewnętrznego środków funduszy celowych przekazywanych samorządowi powiatowemu zostanie udzielona w terminie późniejszym” niestety termin ten do chwili obecnej nie nastąpił. 🙄
Co do art. 49 ust. 7 „na podstawie ar. 49 ust. 7 ustawy o finansach publicznych, dla ustalenia kwot „progowych”, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego, do środków (…) zalicza się kwoty państwowych fc przekazywane jst na wykonywanie zadań własnych oraz zadań zlecownych z zakresu adm. rządowej. W tym stanie rzeczy środki FP jako państwowego fc, powinny zostać doliczone do kwot środków publicznych gromadzonych w ciągu roku oraz wydatków i rozchodów śp. ujetych w budżecie jst. Powyższa czynność nie dotyczy budżetów poszczególnych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, np. Powiatowych urzędów pracy. Jeśli zatem jednostki te są beneficjentami wspomnianych śodków, to ich wysokości nie nalezy brać pod uwagę, przy określaniu poziomu gromadzonych przez nie docodow lub wykonywanych wydatków dla celów audytu wew. W tej kwestii obowiązuje generalna zasada zapisana w art. 49 ust. 2 ustawy o fp, a mianowicie, że audyt wew. prowadzi się również w innych jsfp, w tym w jednostkach podsektora samorządowego, jeżeli gromadzą znaczne środki lub dokonują znacznych wydatków. Ocena, czy w odniesieniu do konkretnej jednostki organizacyjnej ma miejsce taka sytuacja, powinna nastąpić z uwzględnieniem reguł ustanowionych w art. 49 ust. 3 i 4 uofp, z wyłaczeniem przepisów art. 49 ust. 5 i 7, których adresatami pozostają wyłacznie jst.” odp. GIAW z dnia 11.05.06 na zapytanie z dn. 30.12.2005. Na marginesie dodam tylko, iż w rozmowie telefonicznej przeprowadzonej z MF w marcu br. dowiedziałam się, iż ministerstwo nie ma pojęcia, iż środki FP nie przechodzą przez rachunek budżetu jst.