środa, 20 stycznia, 2021

Odpowiedz na: kontrola w szkole

Home Forum Sektory Samorządy kontrola w szkole Odpowiedz na: kontrola w szkole

#5034
pawels
Uczestnik

Witam.
Gmina na pewno nie jest organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty nadzór ten sprawuje kurator oświaty poprzez zatrudnionych nauczycieli no i w szczególnych przypadkach minister sprawiedliwości (domy poprawcze). W związku z tym gmina nie ma podstawy prawnej do przeprowadzania kontroli „pedagogicznej” choć niektórym się tak wydaje. Gmina zapewnia i utrzymuje infrastukturę szkoły oraz zapewnia środki finansowe na jej działalność (subwencja oświatowa plus ewentualne środki z dochodów własnych gminy w zależności od polityki). Szkoły działają w formie jednostki budżetowej kiedyś również jako zakład budżetowy nie wiem może obecnie się gdzieś coś takiego utrzymało. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wójt burmistrz prezydent ma obowiązek przeprowadzać w jednostkach organizacyjnych gminy kontroli wydatków na podstawie 5% roku poprzedniego. Moim zdaniem do kontroli wydatków nijak mają się dzienniki lekcyjne chyba że mają potwierdzać obecność nauczyciela w szkole danego dnia co może mieć wpływ na wysokość jego wynagrodzenia (wedłu mnie lepsza będzie lista obecności ale jak ktoś się uprze). Jeżeli chodzi o Gminny zespół oświaty to według mnie jest to twór zbędny ponieważ każda jednostka sama powinna prowadzić swoje sprawy finansowe. Jako argument podam przepis ustawy o finansach publicznych mówiący o głównym księgowym. Według ustawy głównym księgowym jsfp jest osoba zatrudniona w tej jednostce (a nie w gminnym zespole) i ma na piśmie powierzone obowiązki i przeprowadza coś tam coś tam. Zwracam uwagę na sformułowanie zatrudniona w tej jednostce. Drugim argumentem jest odpowiedzialność za finanse szkoły. Zgodnie z ustawą kierownik jednostki budżetowej (dyrektor szkoły) podejmuje decyzje o zaciąganiu zobowiązań (np. zatrudnia pracowników) oraz wydatkowaniu środków finansowych. Jeżeli obsługa finansowa jest poza jednostką to nie ponosi on odpowiedzialności a zarazem nie może być objęty kontrolą. Z tego wniosek, że kontrolowany winien być dyrektor gminnego zespołu. Na koniec uważam że kontrolę 5% wydatków nie może przeprowadzać skarbnik. Z przepisów wynika, że jest on głównym księgowym budżetu i przeprowadza bioeżącą kontrolę wydatków budżetu a wydatki jednostki budżetowej są wskazane w uchwale budżetowej bezpośrednio jako wydatki budzetu. Dlatego zgodnie ze standardami kontroli (komunikat MF) kontroli 5% nie może wykonywać bo będzie poniekąd kontrolował sam siebie. Proponuję zacząć od początku i rozwalić gminny zespół.
Pozdrawiam