piątek, 5 marca, 2021

Odpowiedz na: niekompetencja

Home Forum Sektory Samorządy niekompetencja Odpowiedz na: niekompetencja

#5237
terka
Uczestnik

Witam,
w zasadzie wątek główny odbiegł od zasadniczego pytania – gdzie skarżyć działania wójta (moim zdaniem tylko rada gminy, a do SKO można skarżyć jedynie każde z postanowień wydanych w przedmiotowej sprawie). Zastanawiam się tylko, dlaczego radzicie autorowi wątku – podgr, żeby siedział cicho, bo mu sie „nie opłaca”.
Po pierwsze: wójt nie może żądać należności z tytułu podatku za okres dłuższy, niż pięć lat (bowiem roszczenia przedawniły się). Owszem, ma prawo je naliczyć, jeśli tego nie zrobił do tej pory, jednakże nie może żądać, by zostały zapłacone. Podatnik może zapłacić zaległość naliczoną także za lata wczesniejsze, ale tylko jeśli taka jest jego wola (wynika to z przepisów ogólnych kodeksu cywilnego).
Jeżeli ponadto wójt, jako organ podatkowy nie wydawał za lata 1995-2002 decyzji podatkowych na rzecz podatnika, a tym samym nie podjął żadnych czynności zmierzających do wyegzekwowania tego podatku, to nie może straszyć podatnika wystawieniem tytułu egzekucyjnego (brak podstaw).
I nie ma tu nic do rzeczy, jakby wynikało z treści postu jacka3, czy podatnik składał informację o nieruchomości. Przepis dotyczący składania takich informacji wszedł w życie w 1997 r., a więc w czasie, gdy podatnik posiadał już nieruchomość, a więc nie zachodziła przesłanka, okreslona w tym przepisie („Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi gminy pisemne informacje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym lub o zaistnieniu zmian, o których mowa w ust. 4.”).
Natomiast nie rozumiem, co w tej chwili czynią pracownicy wójta wobec podatnika – jakie zeznania i w jakie sprawie?
Podgr, zrobiłeś błąd, składajac podanie o rozłożenie na raty i umorzenie odsetek za lata 1995-2002 r. Ale moim zdaniem możesz to naprawić – jeśli nie chcesz zapłacić za lata 1995-2000. Złóz oświadczenie, że nie zapłacisz (z uzasadnieniem, dlaczego). Wót nie może dochodzić tego w żaden sposób – ani w sądzie, ani poprzez urząd skarbowy.
I jeśli możesz, napisz, o jakie zeznania zostałeś poproszona. Nie wiem, na jakiej podstawie jacek3 uważa, że możnas na ciebie nałożyc karę porządkową za odmowę złożenia zeznań w sprawie podatku rolnego.