sobota, 10 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: porcedury audytu

Home Forum Sektory Samorządy porcedury audytu Odpowiedz na: porcedury audytu

#5354
alkman
Uczestnik

Z art. 33 ustawy o samorządzie gminnym wnioskuję, że wójt jest kierownikiem urzędu i wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu.
Wydaje mi się, że wójt zarządzenia wydaje na podstawie wymienianego art. 33.
{Zakładam, że masz jeden podręcznik (księgę) procedur, a każda kolejna procedura stanowi kolejny załącznik do zarządzenia wprowadzającego ten podręcznik (księgę). Podejrzewam, iż każda kolejna procedura zawiera szczegółowe określenie trybu lub sposobu przeprowadzania audytu wewnętrznego, wzory dokumentów, ewidencji itd.}
Z procedur wynikają obowiązki i uprawnienia nie tylko twoje, ale i innych pracowników. Kierownik jednostki chcąc zapewnić właściwe funkcjonowanie urzędu, w ramach zwierzchnictwa służbowego w stosunku do pracowników urzędu, wprowadza zarządzeniem sposób postępowania w sytuacjach określonych w twoich procedurach.
Szanowny Pan Mecenas nie może kwestionować twojego prawa do przedstawiania projektów zarządzeń tak jak nie kwestionuje prawa do zwierzchnictwa służbowego wójta w stosunku do pracowników urzędu. W ramach pomocy prawnej powinien ustosunkować się, co do zgodności twojego projektu z innymi wewnętrznymi i zewnętrznymi przepisami (np.: czy procedura jest zgodna ze statutem, kodeksem pracy itd.), zaś ocenę sensu wprowadzania zarządzenia w życie powinien pozostawić wójtowi – kierownikowi jednostki odpowiedzialnemu za kontrolę finansową i audyt wewnętrzny.
Taka jest ma istota pojmowania świata w zakresie określonych w zarządzeniach procedur. A jaką ty znalazłeś podstawę?
Pozdrawiam