wtorek, 27 lipca, 2021

Odpowiedz na: Kierownik jednostki w starostwie

Home Forum Sektory Samorządy Kierownik jednostki w starostwie Odpowiedz na: Kierownik jednostki w starostwie

#5477
forsa
Uczestnik

[QUOTE BY= DorotaB] cześć. mając podobne watpliwości, wystąpiłam w styczniu do Mf o udzielenie wyjaśnienia „kto w świetle przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych jest kierownikiem jednostki w odniesieniu do jst jaką jest powiat?”
I okazuje się, że nadal jest nim zarząd powiatu. Poniżej przedstawiam przedmiotowe wyjaśnienie
„zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy (…) w jednostkach podsektora samorządowego zadania związane z kontrolą finansową i audytem wewnętrznym wykonuje kierownik jednostki. Ww. ustawa nie wskazuje wprost kto w jst /powiecie/ pełni funkcję jej kierownika. Odpowiedzi na tak postawione pytanie nie daje również wprost ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
Biorąc pod uwagę rolę audytu wewnętrznego, jako narzędzia dostarczającego kierownikowi jednostki niezależnej i obiektywnej oceny funkcjonowania audytowanej jednostki – w tym przypadku powiatu, oraz przepisy ustawy o samorządzie powiatowym, a w szczególności art. 26 ust. 1, art. 32 ust. 2, art. 60 ust. 1 nalezy przyjąc, że w przepisach ustawy o finansach publicznych związanych z prowadzeniem audytu wewnętrznego rolę kierownika jednostki pełni zarząd powiatu”.[/QUOTE]