sobota, 15 maja, 2021

Odpowiedz na: zamówienia publiczne – wartość przedmiotu zamówienia

Home Forum Sektory Samorządy zamówienia publiczne – wartość przedmiotu zamówienia Odpowiedz na: zamówienia publiczne – wartość przedmiotu zamówienia

#5539
eta
Uczestnik

[QUOTE BY= agniechar61] Grażyno!
A dlaczego twierdzisz, że błedne było ogłoszenie podczas otwarcia ofert kwoty zqarezerwowanej w budżecie na to zamówienie a nie wartości zamówienia. Zgodnie z art 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jest więc to kwota zabukowana w budżecie na to zamówienie, a nie wartość zamówienia, która jest jawna od samego początku postepowania. Moim zdaniem w opisanym przypadku Zamawiający nie popełnił błędu. Do podważenia jest jedynie fakt, że nie określił wartości zamówienia (art. 32-34).
Pozdrawiam[/QUOTE]

Zgadzam się z tą wypowiedzią. Wg mnie głównym problemem jest szacowanie wartości zamówienia. Na potwierdzenie tego, w jaki sposób oszacowano wartość zamówienia powinien być dokument ze szczegółową kalkulacją. Ponadto do szacowania powinny zostać wyznaczone kompetentne osoby, które zostałyby również zobligowane do podpisywania tych dokumentów (każdej strony). Z mojego doświadczenia wynika, że pracownicy unikają podpisów pod dokumentami „jak ognia”, ale jeżeli już muszą to robić, to „nie rzucają” pomysłami i kwotami tak łatwo. U mnie kierownik nie podpisuje dokumentów, dopóki nie ma na nich czytelnego podpisu lub imiennej pieczęci i podpisu osoby, która sporządziła dokument. Jeżeli dokument „wychodzi na zewnątrz”, to wersja z podpisem osoby sporządzającej pozostaje w jednostce.