niedziela, 9 maja, 2021

Odpowiedz na: Kierownik jednostki w starostwie

Home Forum Sektory Samorządy Kierownik jednostki w starostwie Odpowiedz na: Kierownik jednostki w starostwie

#5595
ewamich20
Uczestnik

Pismo MF wyjaśniające zapisy art. 49ust. 5 w powiecie zawiera stwierdzenie że „wlaściwym jest przyjęcie rozwiązania, zgodnie z którym audytor wewnętrzny zatrudniony w urzedzie jst … obejmuje zakresem prowadzonego audytu oprócz urzędu również te samorządowe jednostki ktore nie przekroczyły ww. kwot progowych” W związku z tą interpretacją zwróciłam się do starosty o podjęcie decyzji gdzie ma być prowadzony audyt. Starosta w porozumieniu z radca prawnym określił że postulat zawarty w ww. piśmie może i słuszny , nie ma zadnego oparcia w obowiązujących przepisach a jest jedynie prywatną opinią autora pisma.
Radca prawny wydając opinię zwrócił uwagę że art. 49 ust.5 wyraźnie określa że jeżeli ujęte w budżecie jst gromadzaone środki publiczne (itd) przekroczą kwotę określoną w rozporzadzeniu , to audyt wewnętrzny prowadzi się w urzędzie danej jst. oraz wskazał że przepis ten dotyczy sytuacji gdy w żadnej jednostce organizacyjnej budżet nie przekracza granicznej kwoty, lecz łączny budżet ją przekracza, jeżeli oprócz tego budżet określonej jednostki organizacyjnej przekroczy graniczną kwotę to ta jednostka ma również obowiązek prowadzenia audytu i zatrudnienia audytora. Jednocześnie w opinii rp wskazuje że w art 51 ust. 12 uofp całkowicie wykluczył jednostki podsektora samorządowego z prowadzenia aw w jednostkach podległych i nadzorowanych przez audytora zatrudnionego w jednostce nadzorującej lub nadrzędnejza zgodą MF w uzasadnionych przypadkach.
Na podstawie opinii rp starosta podjął decyzję że audyt wewnętrzny mam prowadzić w starostwie.