wtorek, 11 maja, 2021

Odpowiedz na: zamówienia publ.

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna zamówienia publ. Odpowiedz na: zamówienia publ.

#5831
meg
Uczestnik

Witam!

Przy procedurach ofertowo-porównawczych każdy czlonek komisji dokonuje indywidualnej odrebnej oceny ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, okreśonych w SIWZ. Każda ofertę ocenia sie odrębnie. Moga byc dwie metody oceny ofert.
– albo najpierw każdy członek ocenia
indywidualnie i na podstawie ocen cząstkowych
zapada potem wspolna ocena zespołowa albo
też
– od razu ocena ma charakter zespołowy.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje kierownik jednostki lub osoba upoważniona zatwierdzając propozycje komisji przetargowej.

Pozdrawiam