poniedziałek, 17 maja, 2021

Odpowiedz na: Uwagi i zastrzeżenia do sprawozdania audytowego.

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Uwagi i zastrzeżenia do sprawozdania audytowego. Odpowiedz na: Uwagi i zastrzeżenia do sprawozdania audytowego.

#605
audytor2
Uczestnik

Witam,
Zacznę od pkt 3 – wg mnie art. 35i nie zobowiązuje kierownika do wykonania rekomendacji w c. 2 miesięcy, tylko do podjęcia działań mających na celu usunięcie uchybień. Podjęcie działań nie jest tożsame z wykonaniem rekomendacji, ale ma na celu ich realizację.
Podjęte działania w c. 2 mies. mogą doprowadzić do realizacji rekomendacji w następnych miesiącach (lub nie). Jężeli chodzi o pkt 1 to projekt sprawozdania przekazuję kierownikowi JA i omawiam go na naradzie zamykającej, na tym etapie uwzględniam lub nie uwagi kierownika JA. Po tej naradzie przekazuję sprawozdanie kierownikowi JA i od tej daty ma 14 dni złożenie dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń. Jeżeli nie zgłosi to sprawozdanie ostateczne przekazywane jest wyżej (kierownik JA może do takiego sprawozdania przekazać swoje stanowisko kierownikowi jednostki) – co jest zgodne z rozporządzeniem. Zgłaszanie uwag audytorowi do sprawozdania przez kierownika JA po tym terminie jest niezasadne (mógł to zrobić wcześniej)
Pozdrawiam!