środa, 29 listopada, 2023

Odpowiedz na: pomoc

#814
agnieszkajoz
Uczestnik

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 (ze zmianami):
„art. 24 f Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.”
Jeśli ktoś prowadzi taką działalność i zostanie radnym – musi w ciągu 3 mies. od uzyskania mandatu zrezygnować z prowadzenie tej działalności. Jeśli nie zrezygnuje – to mandat mu wygasa (na podst. art. 27F ust. 1a). A jeśli ktoś prowadzi taką działalność i nadal, pomimo upływu 3 m-cy sprawuje mandat… to chyba ktoś zapomniał o swoich obowiązkach?!