czwartek, 28 stycznia, 2021

Odpowiedz na: nowa popawka z 29.11.2006

Home Forum Sektory Samorządy nowa popawka z 29.11.2006 Odpowiedz na: nowa popawka z 29.11.2006

#8258
meg
Uczestnik

No własnie to co Pawel S napisał. przeczytajcie to zarządzenie. tak w skrocie: Należy odbyć 3 – letnia praktykę w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej. Przebieg praktyki jest dokumentowany w dzienniku praktyki, później przygotowuje się pracę pisemną coś na kształt „ala mgr” z recenzentem, opiekunem itp. i przystepuje się do egzaminu.
Egzamin ma formę testu i składa sie z 30 pytań. warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 45 pkt na 60pkt (są pkt ujemne za odpowiedź negatywną).
Test trwa 30 minut. Zakres materiału to:
kontrola skarbowa, postepowanie administracyjne, ordynacja podatkowa, materialne prawo podatkowe, prawo dewizowe, prawo celne, papiery wartościowe, prawo bankowe, prawo handlowe, rachunkowość, finanse publiczne, prawo karne skarbowe.

W szczególnie uzasadnionych wypadkach GIKS może powołać na inspektora skarbowego osobę , która nie posiada 5 letniego stażu pracy organach administracji podatkowej lub nie odbyła 3 -letniej praktyki w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej.

To tak w skrócie. A teraz moja refleksja. Taki egzamin byłby do zdania, tylko co ze stażem i praktyką w organach administracji podatkowej ❓ A swoją drogą jakie uzasadnione wypadki mogą być , żeby być inspektorem skarbowymbez stażu i praktyki ❓ Oczywiście zostawiają sobie furtkę DLA SWOICH! I jeszcze jedno : Co z samorządami! Kto może być w samorządzie audytorem ❗ Bo juz tego nie ogarniam 🙁