niedziela, 16 maja, 2021

Odpowiedz na: Rząd przyjął autopoprawkę z 24.11.

Home Forum Egzaminy egzaminy Rząd przyjął autopoprawkę z 24.11. Odpowiedz na: Rząd przyjął autopoprawkę z 24.11.

#8424
cps
Uczestnik

MF może sobie na swojej stronie wieszać projektów autoprawek ile chce i jeszcze jedną. Do Sejmu trafia projekt ustawy opracowany przez Ministerswo ale dopiero po zatwierdzeniu przez Rrząd a jeszcze wcześniej zaopiniowany przez poszczególne Ministerstwa i Centrum legislacyjne Rządu projekt.Stąd 29 Rząd przyjąął projekt MF z 24 – taka jest logika czasu. Aktualne projekty z 29 i 30 są w obrócne poziomej ( mInisterstwa i Centrum Leg… .)potem trafia na posiedzenie rządu.I dopiero takie ( po zatwierdzeniu)m o g ą trafić do Sejmu.Ewentualnie bez posiedzenia rządu może wnieść ją ( oprawkę) do Sejmu Premier. INACZEJ JEST TO NIEZGODNE Z PRAWEM. PILNUJCIE TEKSTU JAKI WEJDZIE DO SEJMU.Zapisujcie na serwerach kolejne poprawki z 29,30, 1,2,3,4,5,6 itd aż do publikacji autopoprawki na stronie sejmowej bo to nie będzie autoprawka MF tylko rządu ( RP zresztą) albo Premiera.Tako rzecze prawo.I dlatego na dziś – audyt mamy jeszcze w stosownym artykule ( audytorem jest ……… ) a nie gdzieś w jakimś oddzielnym punkcie na końcu.Natomiast popłynęły juz egzaminy