piątek, 26 lutego, 2021

Odpowiedz na: ustawa o pracownikach samorzadowych

Home Forum Sektory Samorządy ustawa o pracownikach samorzadowych Odpowiedz na: ustawa o pracownikach samorzadowych

#8644
miszaw
Uczestnik

Witam.
Taka propozycja znajduje się w projekcie z dnia 2 października 2006 r. ustawy z dnia ………….2006 r.
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o pracownikach samorządowych, gdzie w art. 2 maja zostac dodane art. 3 g-h:
Art. 3g. 1. Pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym można, na jego wniosek lub za jego zgodą, przenieść na inne stanowisko w tej samej jednostce, uwzględniając jego przygotowanie zawodowe oraz posiadane kwalifikacje. Procedury naboru określonej w art. 3a-3e nie stosuje się.
2. Pracownik samorządowy, o którym mowa w ust. 1, zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia, jeżeli jest ono wyższe od przysługującego na nowym stanowisku, przez okres 3 miesięcy następujących po miesiącu, w którym został przeniesiony na nowe stanowisko.
Art. 3h. Przy zawarciu w tej samej jednostce kolejnej umowy o pracę z pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, procedury naboru określonej w art. 3a-3e nie stosuje się
Ten projek znajduje się na stronie MSWiA
http://bip.mswia.gov.pl/org_docs/_tematy/projekty%20aktow%20prawnych/2006/_dokumenty/samorzadgminnyipracownicygminni_wersje/samorzadgminnyipracownicygminni_wersja_oryginalna.doc