poniedziałek, 1 marca, 2021

Odpowiedz na: ocena ofert

Home Forum Sektory Samorządy ocena ofert Odpowiedz na: ocena ofert

#8895
meg
Uczestnik

[QUOTE BY= StaDyr] W orzeczeniu zespołu arbitrów wydanym w sprawie o sygnaturze UZP/ZO/0-2091/06 stwierdzono, że zamawiający nie może uznać dokumentu uzupełnionego przez wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p., noszącego datę późniejszą niż data składania ofert.

Zamawiający może uznać brakujące dokumenty uzupełnione później, jednakże tylko wtedy, gdy wynika z nich, że stan, jaki potwierdzają, istniał także na dzień składania ofert.

Wg mnie powinno się wezwać do uzupełnienia dokumentów – a jeżeli dostarczy z datą późniejszą niż data otwarcia ofert, wykluczyć.[/QUOTE]

Ciekawe co zrobi zamawiający w takiej sytuacji.
Np. termin skladania ofert 31.12. wykonawca sklada zaświadczenie z US, ze nie zalega z podatkami. Zaświadczenie jest wystawione źle(zawiera błędy). zamawiający wzywa wykonawcę do uzuoełnienia tego dokumentu i wykonawca przynosi nowy dokument, z którego wynika, że ZALEGA. zamawiający wyklucza wykonawcę a on składa protest i twierdzi, że spełnianie warunków odbywa się na dzień składania ofert i wtedy to on NIE ZALEGAŁ, ale teraz (15 dni potem) juz zalega.
Skoro ustawa określa coś w sposób mało precyzyjny to normalne jest, ze strony interpretują te przepisy różnie. Po raz kolejny mamy do czynienia z wykładnią i problem jest wtedy, gdy te zdania różnią sie i to znacznie.

Pozdrawiam! 😀