sobota, 24 lipca, 2021

decyzje wymiarowe na podatek od nieruchomości a zawiadomienia

Home Forum Sektory Samorządy decyzje wymiarowe na podatek od nieruchomości a zawiadomienia

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 20)
 • Autor
  Wpisy
 • #18383
  wika
  Uczestnik

  Witam wszystkich!
  czytam posty ale teraz ja mam problem, otóż na osobach fizycznych ciąży obowiązek złożyć organowi podatkowemu informację o nieruchomościach w ciągu 14 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie zdarzenia. Co w przypadku gdy nie składają informacji. U nas geodezja ze starostwa przesyła do gminy zawiadomienia o zmianach w gruntach, bo akty notarialne wpływają rzadko do podatków. I teraz na podstawie tych zawiadomień podatki wzywają nieraz dopiero po pół roku (rzekomo nie mają czasu wcześniej wezwać podatnika) i czy takie późne wysyłanie wezwań do podatnika należy traktować jako wszczynanie sprawy do decyzji wymiarowej z przekroczeniem terminu do wydania decyzji. Bo decyzje są od otrzymania informacji wystawiane w terminie do 30 dni. Nie mogę znaleźć podstaw prawnych do tych zawiadomień. Była nawet taka sprawa, że podatnik od 2005 roku miał wybudowany i użytkowany dom a dopiero w tym roku zgłosił do opodatkowania i w ten sposób mogą się sprawy przedawnić.

  #18384
  terka
  Uczestnik

  Cześć Wika

  Zajrzyj do ordynacji podatkowej, tam znajdziesz, co należy zrobić, jeśli podatnik nie składa informacji w terminie (ordynacja mówi o deklaracjach, ale zgodnie ze słownicznkiem zawartym gdzieś na początku ustawy, należy przez to rozumieć także informacje, do których skąłdania podatnik jest zobowiązany ustawami podatkowymi). Na razie nie chce mi się szukac, który to artykuł:smile:
  Czytając, co napisałaś, nabieram pewności, że nie macie procedur kontroli finansowej w zakresie pobierania podatków. Masz pierwsze audytowe ustalenie:wink:
  Zajrzyj też do rozporządzenia w sprawie informacji podatkowych w którym zobowiazano organy architektoniczno budowlane do przekazywania co miesiąc, nieodpłatnie, organom podatkowym (a więc wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi) informacji o wszelkich zdarzeniach dotyczących budowy i oddawania do użytkowania budynków. Zdaje się, że par. 6. To tak w temacie tego, że od 2005 r. ktoś miał użytkowany dom i nie płacił podatku (użytkowany rozumiem jako oddany do użytku).
  Jeśli organy arch-budowlane takich informacji wam nie przekazują, zarekomenduj pilne wystąpienie do nich w tej sprawie. I jeśli nie przedstawiali wam tych informacji, niech przedstawią „do tyłu”.
  To na razie tyle, sorry, muszę wyjść na naradę.

  #18385
  terka
  Uczestnik

  Jeszcze podam gdzie znaleźć rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych – Dz.U.2002.240.2061

  #18386
  wojak
  Uczestnik

  Gdyby na tym forum był ranking przydatności porad i opinii, to „terka” byłaby liderką 💡
  Gratuluję ❗

  #18387
  wika
  Uczestnik

  Terka, dziękuję za te informacje ale w tym sęk, że zawiadomienia są przekazywane ze starostwa tylko nasi pracownicy podatkowi dopiero po jakimś czasie zbyt długim np. pół roku wzywają podatnika do złożenia informacji o nabyciu nieruchomości bądź zmianach, i teraz jak liczyć ten termin od zawiadomienia ze starostwa, czy od złożenia informacji przez podatnika w stosunku do wystawienia decyzji wymiarowej (bo od złożenia informacji przez podatnika termin wystawienia decyzcji jest zachowany ale od zawiadomienia, niestety nie)

  #18388
  tana
  Uczestnik

  Witam!
  Myślę, że należołoby rozważyć wszczęcie postępowania podatkowego przez pracowników urzędu w sprawie wymiaru podatku w trybie przepisów Ordynacji podatkowej. Podstawę będzie stanowiło zawiadomienie. Nigdzie w przepisach nie jest wskazane w jakim terminie należy rozpocząć te czynności. Ważne jest, aby wszczęto je na tyle wcześniej, aby zapobiec przedawnieniu. Nie mozna traktować otrzymania takiego zawiadomienia jao rozpoczęcia terminów procesowych związanych z wymiarem. Terminy te dopiero rozpocznie, albo złożenieinformacji przez podatknika albo wszczęcie postępowania z urzędu. Pozdrawiam

  #18389
  wika
  Uczestnik

  witam wszystkich z rana! i dziękuję za wszelkie uwagi i podpowiedzi, jesteście niezawodni
  pozdrawiam

  #18390
  wika
  Uczestnik

  witam wszystkich z rana! i dziękuję za wszelkie uwagi i podpowiedzi, jesteście niezawodni
  pozdrawiam

  #18453
  terka
  Uczestnik

  Wika, wprawdzie już podziekowałaś, ale znalazłam jeszcze taki kawałek wystąpienia pokontrolnego RIO:

  3.2. Nieegzekwowanie od podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, będących osobami fizycznymi, złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach, mimo powzięcia przez organ podatkowy informacji o wystąpieniu okoliczności uzasadniających powstanie, zmianę lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
  Od podatników, będących osobami fizycznymi (w tym także dzierżawców, najemców oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) zobowiązanych do składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz o gruntach i lasach, egzekwować obowiązek ich składania, na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, stosownie do przepisów art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz. 1682 z późn. zm.). W przypadku powzięcia przez organ podatkowy informacji, że wystąpiły okoliczności uzasadniające powstanie, zmianę lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, a podatnik – mimo ich wystąpienia – nie złożył informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz o gruntach i lasach – żądać od podatnika złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyny niezłożenia informacji oraz wzywać do jej złożenia, na podstawie przepisów art. 274a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) – str. 29 – 30 i 33 protokołu.

  #18454
  zosia
  Uczestnik

  dodatkowo nalezy dodać koniecznośc sporzadzenia stosownych wniosków o popełnieniu czynu zabronionego z kodeksu karnego skarbowego – np. art. 54, 56 KKS. Jako date zdarzenia od którego nalezy liczyć termin do złożenia deklracji podatkowej / informacji podatkowej jest data dokonania czynności powodującej powstanie/ zmianę / ustanie / obowiązku podatkowego, tj. np. data kupna – sprzedaży z aktu notarialnego.
  I to ma zastosowanie do podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych.

  #18457
  alkman
  Uczestnik

  wow
  [QUOTE BY= zosia] dodatkowo nalezy dodać koniecznośc sporzadzenia stosownych wniosków o popełnieniu czynu zabronionego z kodeksu karnego skarbowego – np. art. 54, 56 KKS. [/QUOTE]
  dokładnie kto komu?

  #18458
  zosia
  Uczestnik

  Kto ?- wójt, burmistrz, prezydent miasta;
  Gdzie ?- do właściwego miejscowo dla podatnika naczelnika urzedu skarbowego;
  W stosunku do kogo – do podatnika, który nie dopelnił obowiązu terminowego złożenia deklaracji / informacji podatkowej;
  Podstawa działania? oprócz KKS – dodatkowo art. 304 par. 2 KPK.

  z.

  #18460
  wika
  Uczestnik

  Witam! dziękuję jeszcze raz Terka i Zosia
  i serdecznie pozdrawiam

  #18466
  dorotab
  Uczestnik

  Witam.
  Czy identycznie, jak napisała zosia, należy postąpić w przypadku gdy:
  – grunt jest sklasyfikowany jako zurbanizowany przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe. Następnie urząd dokonuje przekwalifikowania tego gruntu na rolny. Podatnik płacił podatek od nieruchomości – teraz powinien rolny ale grunt rolny klasa V zwolniony z podatku. Tak czy inaczej należy złożyć informację podatkową. Wystąpiło bowiem zdarzenie powodujące konieczność jej złożenia w terminie 14 dni od zaistnienia przedmiotowego zdarzenia.
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie dokonaniu zmiany klasyfikacji gruntów każdy „zainteresowany” winien przeczytać na tablicy ogłoszeń urzędu. Pytanie tylko kto przychodzi do urzędu poczytać sobie informacje na tablicy ogłoszeń. Więc ten podatnik nawet nie wie, że zmieniła się jego „sytuacja podatkowa”.

  #18467
  zosia
  Uczestnik

  Zgodnie z ustawą o podatku rolnym
  4. JeŜeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie
  innej działalności gospodarczej niŜ działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności
  przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa
  zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota naleŜnego podatku rolnego ulega obniŜeniu lub podwyŜszeniu,
  poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

  5. Osoby fizyczne, są obowiązane złoŜyć właściwemu organowi
  podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie
  14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

  Tak więc jeśli nastąpiły jakiekolwiek zmiany w powierzchni do opodatkowania – informacja musi być złożona przez podatnika, pod rygorami:
  – wszczęcia postepowania podatkowego,
  – oraz postępowania o naruszenie KKS.
  To, że ludzie nie czytają informacji urzędu to juz inna bajka.
  Ale twarde prawo – ale prawo.

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 20)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.