niedziela, 9 maja, 2021

projekt uofp – 01.01.2007

Home Forum MF i GIAW MF i GIAW projekt uofp – 01.01.2007

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 18)
 • Autor
  Wpisy
 • #6181
  czarny21
  Uczestnik

  art. 54
  2.audyt wew. prowadzi się w jednostkach podsektora samorządowego, których kwoty środków publicznych lub wydatków i rozchodów z tych środków przekroczą w roku kalendarzowym 40 mln zotych, z zastrzeżeniem ust. 3.
  3.audyt wew. prowadzi się w jednostkach zaangażowanych w proces wdrażania programów lub projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, bez względu na kwotę dochodów publicznych lub wydatków publicznych tych jednostek.
  6.kierownik jednostki, innej niż wymieniona w ust. 1-3, może w każdym czasie podjąć decyzję o prowadzeniu audytu wewnętrznego w tej jednostce.
  art.55
  2.w jednostkach podleglych lub nadzorowanych audyt wew. prowadzi audytor zatrudniony w jednostce nadrzędnej lub nadzorującej.
  3.kierownik jednostki nadrzędnej lub nadzorującej, a w szczególności minister, Prezes Rady Ministrów, wojewoda może podjąć decyzję o utworzeniu komórki audytu wewnętrznego w podleglej lub nadzorowanej przez niego jednostce i prowadzenia tam audytu wewnętrznego przez audytora wewnętrznego zatrudnionego w tej jednostce.
  4.w jednoscte samorządu terytorialnego audyt wew. może prowadzić audytor wew. zatrudniony w jednostce sam. ter.
  art.56
  2.kierownik jednostki, bez zgody GIAW, nie może rozwiązać stosunku pracy z audytorem wew., zatrudnionym w kom. audytu wew.
  art62
  MF określi w drodze rozporządzenia wymagane kwalifikacje zawodowe audytorów wew.

  #6183
  izmi
  Uczestnik

  no i mnie wyręczył ktosik 🙂
  ale to nie te „kwiatki” … może ktoś jeszcze coś napisze do poniedziałku? Państwo AUDYTOROSTWO /hihi/ … do odważnych świat nalezy 😉 zawszeć można skorzystać z uprzejmości Steganosa 😉
  pozdrowienia

  #6184
  dzanaliz
  Uczestnik

  a rozporzadzenie moze mowic o egzaminie 😉

  #6185
  meg
  Uczestnik

  Ale coś mi sie tu nie zgadza. Blacho napisał , ze zapoznał się z projektem i w art. 56 zmienionej ustawy brak jest w stosunku do aud. wew. wymogu „zlożenia egzaminu” czarny 21 podaje inna treść art. 56 mówiącą o rozwiązaniu stosunku pracy z audytore. I jeszcze ten art. 60 podany przez blacho a którego czarny21 nie podał. czy juz nastapila jakas zmiana? ❓

  #6186
  kules
  Uczestnik

  jeśli wymagania dla audytora mają byc w rozporządzeniu to nic dziwnego że w ustawie nie wspomina się o egzaminie – ten temat określi rozporzadzenie MF

  skoro ten projekt jest na wstępnym etapie uzgodnień to może uda się wpłynąć na wprowadzenie zmian jednoznacznie uściślających niektóre dotychczasowe zapisy – te które były i są dla nas powodem do ożywionych dyskusji na forum i które różnie są interpretowane, np. w kwestii prowadzenia audytu również w jednostkach podległych itp itd.

  #6187
  izmi
  Uczestnik

  meg,
  zauważ, że czarny21 napisał szczątkową wersję tego projektu, wyrwane z kontekstu paragrafy…
  a swoją drogą: nie łaska pisać całości? sorry, może zbyt wiele wymagam… :mrgreen:

  #6188
  kules
  Uczestnik

  może całość zmian w uofp sobie podarujmy 😀

  na początek przydał by się „tylko” fragment dotyczący audytu wew. 😀

  #6195
  juror
  Uczestnik

  Oj AUDYTORZY ❗ ❗ ❗
  Wasze opinie powinny opierać się na faktach. A na razie zajmujecie sie plotkami, pogłoskami. Dajmy czas projektowi „wejść” do Sejmu. Nie ma innej drogi. Jak trafi do Sejmu, to sobie podyskutujemy. Na razie to tylko dywagacje na temat projektu i nic więcej.
  Pozdr. 😀 😀 😀

  #6197
  dzanaliz
  Uczestnik

  racja, ale to chyba naturlane, ze wzbudza zainteresowanie:smile:

  #6199
  juror
  Uczestnik

  Jasne, tylko nie róbmy paniki. :mrgreen:

  #6211
  anna-g
  Uczestnik

  W poprzednim wątku Admin zaproponował aby przesłać cały Projekt wtedy audyt.net zamieści go na stronie. I to jest dobry pomysł. Trudno dyskutować o artykułach i paragrafach wyrwanych z kontekstu. Wiec jeśli ktoś z szanownych koleżanek/ kolegów ma dostęp do Projektu to niech go prześle a wówczas inni beda mogli się z nim zapoznać.
  Z góry dzieki

  #6217
  czarny21
  Uczestnik

  art.50
  minister kierujący określonym dzialem lub dzialami administracji rządowej, w zakresie tego dzialu lub dzialów, może powolać, w drodze zarządzenia, komitet monitorujący system kontroli zarządczej i audytu wew., zwany dalej „Komitetem Audytu”, który w szczególności ma za zadanie dostarczać Prezesowi Rady Ministrów oraz ministrowi kierującemu dzialem lub dzialami zapewnienia o skutecznym, wydajnym i oszczędnym funkcjonowaniu danego dzialu lub dzialów administracji rządowej.
  2.przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wojewodów.
  3.komitety audytu mogą być powolywane również przez inne niż wymienione w ust. 1 i 2 organy.

  #6219
  kules
  Uczestnik

  w samorządzie ten przepis nic nie zmieni

  #6221
  meg
  Uczestnik

  Dziewczyny piszcie najbardziej interesujące artykuły tego projektu dot. audytu, bo przeciez oficjalnie nikt go nie zobaczy. Admin go dostał i nam nie da bo nie ma źródła. A zanim nam z MF odpisza to duzo czasu upłynie.

  #6224
  sabcia
  Uczestnik

  zmiana w stosunku do obecnych przepisów

  Art. 58.
  1. W zakresie, określonym w art. 65 ust. 1 pkt 4, Główny Inspektor Audytu Wewnętrznego może audytorom wewnętrznym zatrudnionym w jednostkach podsektora rządowego, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2, 3 i 7 oraz w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez kierowników tych jednostek:
  1) wskazać obszary ryzyka wynikające z aktualnej polityki i strategii rządu, które należy uwzględnić w analizie ryzyka;
  2) określić wskazówki metodyczne dotyczące przeprowadzania audytu wewnętrznego;
  3) zlecić wykonanie zadań audytowych.
  2. W planie audytu jednostki zaangażowanej w proces wdrażania programów lub projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, audytor wewnętrzny uwzględnia zadania audytowe, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 1.
  3. Przy prowadzeniu audytu wewnętrznego należy uwzględniać standardy audytu wewnętrznego wskazane przez Ministra Finansów, zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 2.
  Art. 59.
  1. Audytorzy wewnętrzni zatrudnieni w jednostkach podsektora rządowego, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2, 3 i 7 oraz w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez kierowników tych jednostek, niezwłocznie po zakończeniu realizacji zadań audytowych, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 3 oraz zadań, które dotyczą realizacji polityki i strategii rządu, przedstawiają Głównemu Inspektorowi Audytu Wewnętrznego sprawozdania z ich realizacji.
  2. Główny Inspektor Audytu Wewnętrznego dokonuje analizy sprawozdań, o których mowa w ust. 1. Wyniki tej analizy oraz zalecenia i rekomendacje mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawnienie systemu kontroli zarządczej stanowią integralną część sprawozdania, o którym mowa w art. 65 ust. 4.
  Art. 65.
  1. Koordynacja systemu kontroli zarządczej w zakresie gospodarki finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach obejmuje w szczególności:
  1) określenie i upowszechnianie standardów kontroli zarządczej w zakresie gospodarki finansowej;
  2) wskazywanie i upowszechnianie powszechnie uznawanych standardów audytu wewnętrznego;
  3) opracowanie i realizację strategii szkoleniowej w zakresie standardów, o których mowa w pkt 1 i 2;
  4) podejmowanie działań w zakresie audytu wewnętrznego dotyczącego systemów kontroli zarządczej w administracji rządowej;
  5) uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji w sprawie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz podejmowanie działań w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie gospodarki finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach;
  6) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami zajmującymi się kontrolą jak i audytem wewnętrznym;

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 18)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.