Projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w...

Projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

0 1232

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Główne zmiany w dokumencie wynikają z m.in. z potrzeby dostosowania zapisów Wytycznych wynikających z pierwszych doświadczeń IK UP w zakresie realizacji projektów dotyczących aktywizacji zawodowej.

Prosimy o zgłaszanie uwag na załączonym formularzu (poniżej) do 22 lipca 2016 r. na adres e-mail: sylwia.kowalczyk@mr.gov.pl.

Tutaj możesz pobrać : >> Projekt Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 w trybie „rejestruj zmiany” <<

Tutaj możesz pobrać :  >> Tutaj możesz pobrać : Formularz zgłaszania uwag <<

 

NO COMMENTS

Leave a Reply