sobota, 15 maja, 2021

Odpowiedz na: Propozycje dot. rozporz. i współpracy z Departamentem KF

Home Forum Sektory Samorządy Propozycje dot. rozporz. i współpracy z Departamentem KF Odpowiedz na: Propozycje dot. rozporz. i współpracy z Departamentem KF

#11409
meg
Uczestnik

Witam!
To może ja przytoczę pewne definicje.
Audytorzy wewnętrzni są pracownikami wewnątrz jednostki, którzy wykonują funkcje zapewniajacą i doradczą dla kierownika jednostki. Funkcja ta dalece wychodzi poza kontrolę pojmowana jako wykrywanie uchybień w działalności. Adresaci sprawozdań z audytu są jasno określeni.
Natomiast wg art 115 par. 13 k.k. charakter dokumentu urzędowegi ma dokument pochodzący od funkcjonariusza publicznego tj. osoby upowaznionej do władczego działania. takiego upoważnienia nie posiada na pewno audytor wewnętrzny, pełniący funkcje pomocniczą dla kierownika jednostki. I choć opinie audytu są z założenia obiektywne i niezależne, to trudno twierdzić, że mają jakikolwiek władczy charakter
( a taki mają na pewno wystąpienia NIK, czy innych instytucji kontrolnych). Z komentarzy do ustawy o dostepie do informacji publicznej wynika ponadto, że utrwalone oświadczenie woli lub wiedzy osoby nie będacej funkcjonariuszem publicznym nie będzie posiadać charakteru urzędowego. Takiego kwalifikowanego charakteru nie posiadają w szczególności dokumenty wydane przez osoby pełniące funkcje eksperckie lub udzielajce niewiążących prawnie opinii czy analiz.

Pozdrawiam