poniedziałek, 17 maja, 2021

Odpowiedz na: zmiana w ustawie

Home Forum Sektory Samorządy zmiana w ustawie Odpowiedz na: zmiana w ustawie

#15067
scypion
Uczestnik

MroX – dzięki za namiar wrzucę treść aby nikt nie miał wątpliwości o czym mowa.

Audytor po studiach podyplomowych

Wywiad Gazety Prawnej z wiceministrem finansów Dariuszem Danilukiem,

Audytorami wewnętrznymi będą mogły być osoby posiadające dwuletnie doświadczenie w audycie i studia Podyplomowe z tego zakresu – taką zmianę zaproponuje resort finansów.

Projektowane zmiany w ustawie o finansach publicznych zakładają modyfikacje przepisów dotyczących audytu wewnętrznego. Jak poinformował Gazetę Prawną wiceminister finansów Dariusz Daniluk, przygotowywane zmiany w tym zakresie oprócz zachowania możliwości wykonywania zawodu audytora przez osoby, które w latach 2003-2006 zdały egzamin państwowy, zakładają także rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do wykonywania audytu o osoby posiadające dwuletnie doświadczenie w audycie, które ukończyły studia podyplomowe z tego zakresu.

– Oczywiście ta propozycja, w ramach konsultowania projektu całej ustawy, będzie jeszcze omawiane. Jesteśmy otwarci na wymianę argumentów – podkreśla nasz rozmówca.

Dodaje również, że projekt ustawy o finansach publicznych nie zakłada przywrócenia egzaminów na audytorów wewnętrznych. Zagadnienie to podlegało analizom w Ministerstwie Finansów. Niedobór audytorów w jednostkach sektora publicznego (ponad 300 tzw. wakatów) nie jest tylko wynikiem braku osób posiadających niezbędne uprawnienia – niektóre jednostki nie wyodrębniły przecież w swoich strukturach etatów audytorskich (91 jednostek).

Według Dariusza Daniluka istnieje problem z wynagradzaniem audytorów w sektorze publicznym, gdyż w wielu przypadkach ich pensje w porównaniu z sektorem prywatnym są niższe. Mając na uwadze naturalną fluktuację kadr (mówimy o grupie ponad 1,3 tys. pracujących audytorów wewnętrznych), pojawia się zjawisko odpływu wykwalifikowanych i doświadczonych osób z sektora publicznego.

– Powrót do egzaminu resortowego, jeśli nastąpi w przyszłości, czego nie chcę definitywnie wykluczać, wymaga gruntownego przygotowania i powinien być dostosowany do nowych zadań, jakie zamierzamy postawić przed audytorami – podkreśla wiceminister finansów. Wyjaśnia również, że priorytetem jest ustabilizowanie systemu audytu wewnętrznego i ukształtowanie systemu kontroli zarządczej oraz precyzyjne zdefiniowanie potrzeb, a dopiero potem analiza celowości i efektywności resortowego egzaminu – gdyby miał być przywrócony.

Agnieszka Pokojska

I jeszcze dwa grosze ode mnie. Artykuł ten znajduje się w Gazecie prawnej z 9 czerwca 2008 roku, strona B3, tuż przy marginesie – wąska kolumna na całą stronę.