poniedziałek, 19 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: zmiana w ustawie

Home Forum Sektory Samorządy zmiana w ustawie Odpowiedz na: zmiana w ustawie

#15161
scypion
Uczestnik

Kodeks etyki AW (…)
Zasady (…)
3. Poufność
AW szanuje wartość i własność informacji, które otrzymuje i nie ujawnia ich bez odpowiedniego upoważnienia, chyba że istnieje prawny lub zawodowy obowiązek ich ujawnienia.

Uofp (…)
Art. 48. 1. Audytem wewnętrznym jest ogół działań obejmujących:
1) niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym procedur kontroli finansowej, o których mowa w art. 47 ust. 3, w wyniku którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów;

Innymi słowy – nie jesteśmy kontrolą zewnętrzną (lub inną z takowym nastawieniem), która ma za zadanie łąpać błędy, a jak je złapie chwalić się na prawo i lewo – „ZNALAZŁEM, ZNALAZŁEM!”
Naszym celem jest pomaganie kierownikowi jednostki w usprawnianiu jej, eliminowaniu możliwości wystąpienia nieprawidłości, wspomaganie w zarządzaniu ryzykiem.