środa, 19 maja, 2021

Odpowiedz na: Prowadzenie rachunkowości

Home Forum Sektory Samorządy Prowadzenie rachunkowości Odpowiedz na: Prowadzenie rachunkowości

#17940
leszcze
Uczestnik

Temat stary, ale chyba coś dorzucę od siebie.

[QUOTE BY= terka] (…)
Prowadzenie ksiegowości tych jednostek w jednym programie finansowo-księgowym nie uważałabym za nieprawidłowe, pod warunkiem ustalenia odpowiedniego planu kont i analityki. Widziałam takie sposoby prowadzenia księgowości, są czytelne i przejrzyste. Moim zdaniem nie ma co kopii kruszyć o odrębne ksiegowości, bo wypłynie argument o oszczędności.
(…)
[/QUOTE]

Czytając ustawę o rachunkowości nigdzie nie znalazłem zapisu zezwalającego na prowadzenie wspólnych ksiąg rachunkowych (nawet z odpowiednio rozbudowaną analityką) dla kilku jednostek (podmiotów).
Księgi można prowadzić poza jednostką – Art. 11 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości, to jasne!

Prowadząc jedną księgę główną dla kilku jednostek, nie można chyba spełnić warunku określonego w art. 12 ust. 2 ust. o rach. – w sytuacji, gdy jedna z jednostek ulega np. likwidacji, czyli trwale zamknąć księgi rachunkowe w środku roku obrachunkowego, dla jednej jednostki, zaś dalej prowadzić księgi dla pozostałych jednostek.

Ponadto wspólna księga wyklucza sporządzenie wydruku zawierającego wymagane dane w art. 13 ust. 4 ust. o rach. czyli sporządzenie trwale oznaczonego nazwą jednostki wydruku komputerowego.

Aż wreszcie treść art. 6 ustawy o rachunkowości, mówi, że „W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tym przychodami dotyczące danego roku obrotowego…”. Zatem mowa o księgach rachunkowych JEDNOSTKI, a nie jednostek (kilku).

Pozdrawiam