piątek, 26 lutego, 2021

Odpowiedz na: prośba o pomoc

Home Forum Sektory Samorządy prośba o pomoc Odpowiedz na: prośba o pomoc

#18789
ceem
Uczestnik

Witam
W myśl, przepisów ustawy o rachunkowości, sprawozdania fiansnowe, nie podlegają upublicznieniu, chyba że jednostka ma obowiązek poddawania sprawzdań badaniu biegłego rewidenta i publikowaniu w Monitorze Polskim B. Indywidualne udostępnienie sprawozdań finansowych osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą kierownika jednostki, ale jak to zawsze bywa, (…) chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
W myśl natomiast ustawy o dostepie do informacji publicznej, informacją publiczną są dane na temat majątku publicznego. Należy zauważyć, że w sprawozdaniach finansowych zawarte są pewne informacje dotyczące np. ogólnej wartości księgowej majątku jednostki. Stąd też udostepnienie informacji ze sprawozdań powinno nastąpić na wniosek, jeżeli nie zostało ogłoszone w BIP.
W punktu widzenia audytora, obowiązują zasady swobodnego dostępu do danych, informacji i pomieszczeń z zachowaniem zasad ochrony informacji, ustalone w ustawie i rozporządzeniu regulującym status audytora.
Pozdrawiam
Marcin