sobota, 16 stycznia, 2021

Odpowiedz na: kontrola wewnetrzna a kontrola zarzadcza

Home Forum Fundusze unijne Fundusze unijne kontrola wewnetrzna a kontrola zarzadcza Odpowiedz na: kontrola wewnetrzna a kontrola zarzadcza

#20644
kikcloud
Uczestnik

„Celnych owych wypowiedzi słucham przeto,
Rozmyślając sobie czasem przy ich wtórze,
Czy ci ludzie w jednej chwili
Tacy mądrzy się zrobili,
Czy to sedno się zrobiło takie duże…?” (W. Młynarski)
Bardzo mi się podoba rozwijanie tego wątku. Nie rozumiem tylko, dlaczego znalazł się on w „funduszach unijnych”. Piszemy jakiś projekt z KZ? 😉
Moim zdaniem ustawodawca dobrze zrobił przekładając KZ (i nie chcę się tu rozwodzić nad terminologią, bo na tym forum wszyscy wiedzą o co chodzi) z prawa miękkiego (komunikat) na prawo twarde (ustawa). Zresztą sam to określił w uzasadnieniu do uofp. Cytuję: „Praktyka zarządzania wskazuje, że kierownicy jednostek rzadko w sposób sformalizowany i komunikowany w jednostce wyznaczają dla nich cele i zadania oraz prowadzą systematyczną ocenę stopnia ich wykonania. Wprowadzenie formalnego obowiązku wyznaczania celów i przygotowywania planów zadań dla działu oraz dla jednostek sektora finansów publicznych, a także sporządzanie sprawozdań z wykonania tych planów jest warunkiem sine qua non właściwego zarządzania jednostką, czyli w konsekwencji efektywnego wykorzystania środków publicznych. Jest to narzędzie, które powinno zobligować kierownika jednostki do dbania o rzeczywiste, a nie tylko formalne, realizowanie obowiązków z zakresu zarządzania jednostką.”
Nie wiem czy wszyscy pamiętacie ostatnią zmianę w MSPPAW? W większości polegała ona na zastąpieniu słowa „powinien (should), słowem „musi (must)”. Niektórzy żartują, że IIA zrobiła to specjalnie by pognębić polskich kierowników jednostek sektora publicznego, ponieważ dla nich słowo „powinien” znaczyło tyle samo co „nie musi”, a przecież ogólnie wiadomo, że jak się czegoś nie musi to się nie robi. 😀
Jednym słowem artykuł 68 i 69 uofp. przypomina i obliguje ich do stosowania wszystkich funkcji zarządzania tj. organizowania >> planowania >> motywowania >> kontroli. Stąd właśnie się wzięła „zarządcza”.