sobota, 6 marca, 2021

Odpowiedz na: koordynator kontroli zarządczej

Home Forum Sektory Samorządy koordynator kontroli zarządczej Odpowiedz na: koordynator kontroli zarządczej

#21030
kikcloud
Uczestnik

Oczywiście, że w samorządach nie ma tego obowiązku, ale…mamy interpretację MF, a w zasadzie odpowiedź na pytanie:
Czy przepisy ustawy o finansach publicznych w zakresie sporządzania planów działalności, sprawozdania z wykonania planu działalności oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej mają zastosowanie do jednostek samorządu terytorialnego?
Obowiązki sporządzania planu działalności, sprawozdania z wykonania planu działalności oraz składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) dotyczą wyłącznie ministrów kierujących działem lub kierowników jednostek w dziale administracji rządowej, którzy zostaną do tego zobowiązani przez ministra.
Jednostki samorządu terytorialnego nie zostały zatem objęte zakresem tego przepisu i nie ciążą na nich powyższe obowiązki.
Powyższe wyłączenie nie ma jednak wpływu na ogólny obowiązek wynikający
z art. 68 oraz 68 ust. 1 pkt 2 i 3, tj. obowiązek zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego. Ponadto nie ma przeszkód do podjęcia przez jednostki samorządu terytorialnego,
a w szczególności ich organy wykonawcze, decyzji o sporządzaniu planów, sprawozdań i oświadczeń na zasadzie dobrowolnej. 😀
Skoro nie ma przeszkód, to kto może zabronić? 😉