środa, 7 grudnia, 2022

Odpowiedz na: częstotliwość inwentaryzacji

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna częstotliwość inwentaryzacji Odpowiedz na: częstotliwość inwentaryzacji

#2344
mareksp
Uczestnik

Przychylam się do opinii o możliwości dokonywania inwentaryzacji środków trwałych raz na 4 lata. Istotne jest tu też ujęcia w polityce rachunkowości zapisu, z którego wynikać będzie, że uważamy teren naszej jednostki za teren strzeżony wskazując na istniejące sposoby zabezpieczenia majątku jako wystarczające do uznanie terenu za strzeżony (np. „Wobec znajdowania się wszystkich środków trwałych w pomieszczeniach budynku, które w czasie godzin pracy jednostki podlegają ochronie pracowników odpowiadajacych za powierzone im mienie zaś po godzinach pracy znajdują się w pomieszczeniach zamnkiętych na terenie obiektu pod nadzorem dozorcy, zarządzam dokonywanie inwentaryzacji tych środków w okresach 4-letnich”). Określenie definicji terenu strzeżonego wydaje się tu zbędne, gdyż nie od tego jest polityka rachunkowości a zapis dotyczący stosowanych zabezpieczeń potwierdzać będzie, że faktycznie teren jednostki można uznać za strzeżony. Moim zdaniem audytor nie powinien brać na siebie obowiazku dokonywania wykładni niejednoznacznych przepisów. Może natomiast wskazać na potrzebę wystąpienia o wydanie opinii w tej sprawie przez radcę prawnego lub biegłego z danej dziedziny.