poniedziałek, 18 stycznia, 2021

Odpowiedz na: Prowadzenie rachunkowości

Home Forum Sektory Samorządy Prowadzenie rachunkowości Odpowiedz na: Prowadzenie rachunkowości

#6402
terka
Uczestnik

No tak, powinno być zapisane w zadaniach tego wydziału, że prowadzi obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych (szczegółowo wymienione, jakie) a w instrukcji kontroli i obiegu dokumentów finansowo-ksiegowych powinno być, że dowód do wypłaty zatwierdza dyrektor jednostki (szkoły, przedszkola), a jako główny księgowy – upoważniony do sprawowania tych obowiazków pracownik tego wydziału, jak juz pisałam, w zasadzie powinien to być kierownik wydziału, który miałby w regulaminie organizacyjnym urzędu wskazanie tego zakresu działań.
Nalezy podkreślić, iż fakt, że księgowość jednostek oświaty jest prowadzona poza szkołą, nie zwalnia dyrektorów tych placówek oświatowych od odpowiedzialności za prowadzenie gospodarki finansowej jednostki, którą kierują (uofp) oraz odpowiedzialności za prowadzenie rachunkowości (uor).
Trzeba przyznać, goga, że wzięłaś sie za bardzo niewdzięczny kawałek w działalności jst.
Burmistrzowie najczęściej bronią z uporem swojego prawa do dysponowania środkami publicznymi na oświatę. NAjczęściej sprowadza się to do tego, że świadomie nie są sporządzane plany finansowe placówek oświatowych, żeby nie przypisywać okresłonych kwot środków do konkretnej placówki, bo burmistrz (lub kierownik wydziału prowadzącego obsługę) chcą być dysponentem tych środków i przeznaczyć je dla tej placówki, której potrzeby wydaja im się istotniejsze. Wiem to z praktyki, pierwszy audyt, jaki zrobiłam, to rozdysponowanie środków z uchwały budżetowej na placówki oświatowe. mogłam to zrobić, bo odbyło się to za przyzwoleniem i w zasadzie życzeniem nowej władzy. Wychodziły fajne rzeczy: planów nie było, a sprawozdanie budzetowe: zbiorcze dla wszyskich placówek (oczywiście, wg ich specyfiki i działu klasyf. budż. tzn. odrębnie licea, przedszkola, podstawówki itd.).
Takze dzisiaj, gdy przeglądałam w internecie, jak wyglada organizacyjne rozwiazanie problemu obsługi placówek oświatowych w innych jst. znalazłam taką gminę (oczywiście, nie napiszę, co to za gmina), gdzie w statucie jednostki powołanej do obsługi f-k oświaty zapisano, że ma sporzadzać zbiorcze plany finansowe, na podstawie zapotrzebowania dyrektorów, wynikających z arkuszy organizacyjnych poszczególnych szkół. To nie żart, nie chodziło o planowanie budżetu na kolejny rok, choć tak mogłoby sie wydawać.
Pozdrawiam