CENTRUM KARIERY

1 690
Kariera

Bank BPS poszukuje kandydatów na stanowisko:

Audytor Banków Spółdzielczych
/ Audytor Wiodący Banków Spółdzielczych
Miejsce pracy: Wrocław
Główne zadania:

 • udział w badaniach audytowych w siedzibach Banków Spółdzielczych,
 • sporządzanie  raportów po przeprowadzonych audytach,
 • dokonywanie oceny zgodności i kompletności wewnętrznych uregulowań z obowiązującymi zewnętrznymi aktami prawnymi.
 

1 607
Kariera
 Grupa Kapitałowa FARMACOL S.A. obecnie poszukuje kandydata na stanowisko:
Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska:

 • przeprowadzanie planowych i pozaplanowych audytów wewnętrznych w centrali oraz spółkach należących do Grupy
 • bieżąca kontrola wybranych procesów biznesowych w Grupie
 • ocena zgodności prowadzonej działalności z procedurami wewnętrznymi oraz przepisami prawa
 • opracowywanie materiałów dotyczących analizy przyczyn i skutków stwierdzanych nieprawidłowości lub uchybień
 • formułowanie ustaleń i zaleceń pokontrolnych, sporządzanie dokumentacji pokontrolnej
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających realizację wniosków zgłaszanych w sprawozdaniach z audytu
 • udział w projektach typu due diligence oraz w innych projektach dla spółek Grupy
 • aktywna współpraca z zarządami spółek z Grupy w celu doskonalenia standardów kontroli wewnętrznej

 

 

0 725
Kariera

Manpower dla swojego Klienta poszukuje Kandydatów na stanowisko:

 

 

1 700
Kariera

Wielton S.A. poszukuje kandydata  na stanowisko:

Audytor Wewnętrzny
Miejsce pracy: Wieluń

 

Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu to największy polski producent naczep, przyczep i zabudów samochodowych. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Należy do grona trzech największych producentów w swojej branży w Europie i 10 na świecie. Na sukces Wieltonu w samym tylko Wieluniu pracuje obecnie 1200 pracowników. W ofercie firmy znajduje się 65 typów produktów. Klientami Wieltonu są firmy transportowe, budowlane, produkcyjne, dystrybucyjne i rolnicze. Dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży na drogi Europy wyjechało już ponad 60 000 naczep i przyczep. Trafiają one do 35 krajów na świecie. Grupa Wielton posiada dwa zakłady produkcyjne: w Polsce oraz we Francji, a także dwie montownie: we Włoszech i w Rosji. Swoim klientom Wielton zapewnia wsparcie serwisowe w całej Europie.

Wielton otrzymał status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Inwestycje w badania i rozwój to dla spółki istotny element strategii. Już dziś firma współpracuje z instytutami i uczelniami w Polsce i za granicą, a Centrum Badań i Rozwoju posiada jedyną w tej części Europy stację do całopojazdowego badania naczepy.

 

 

Główne obowiązki:

 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych w obszarze finansowym na terenie Spółek Grupy w kraju i zagranicą
 • weryfikacja sporządzonych sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrzną polityką rachunkowości i procedurami
 • ocena efektywności systemu kontroli wewnętrznej
 • nadzór nad wprowadzaniem rekomendacji poaudytowych
 • sporządzanie raportów z przeprowadzonych prac audytowych i formułowanie rekomendacji
 • monitorowanie i wsparcie wdrażania rekomendacji
 • przygotowywaniu rocznego planu audytów
 • tworzenie nowoczesnego modelu audytu wewnętrznego w Grupie
 • udział w procesie oceny i identyfikacji ryzyka oraz w działaniach zmierzających do jego ograniczenia
 • uczestnictwo w projektowaniu nowych systemów kontroli wewnętrznej

 

 

0 704
Kariera

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE
ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-2/17 na wolne stanowisko

Audytora wewnętrznego
Miejsce pracy: Warszawa

Ilość wolnych miejsc na umowę na czas określony (umowa na zastępstwo): 1

Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127

 

Aplikacje można składać w terminie do 10 lutego 2017 r. osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego).

 

I. Zakres zadań:

 • prowadzenie audytu wewnętrznego i przedstawianie wniosków,
 • sporządzanie rocznego planu audytu,
 • sporządzanie sprawozdań z zadań audytowych, a także rocznego sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego,
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających stopień wdrażania zaleceń zawartych w sprawozdaniu,
 • prowadzenie czynności doradczych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,
 • dokumentowanie przebiegu i wyników audytu oraz prowadzenie akt stałych,
 • współpraca z audytorami i kontrolerami zewnętrznymi.

 

 

0 694
Kariera
UBS poszukuje kandydatów na stanowisko :
Internal Auditor – Compliance and Operational Risk Control
The position is based in Zabierzow k/ Krakow (Krakow Business Park).

Your role

Are you a sharp evaluator of risk? Do you enjoy investigating complex issues / situations and proposing solutions? Are you looking to develop your compliance and regulatory knowledge? We’re looking for someone like that to:

 • Drive or work as a team member on regional and global audits which may cover a wide range of compliance and operational risk control topics, including business conduct (suitability and client-related conflicts of interests), market conduct, AML, KYC, sanctions and embargos, and business due diligence, as well as controls designed to mitigate related risks
 • Identify and evaluate the effectiveness of controls designed to address these risks, provide practical, innovative, and value-added solutions to issues
 • Document and communicate audit issues, root causes and risks, and prepare reports of audit findings for UBS senior management at local, global, divisional and functional levels
 • Review remediation actions submitted by the business for closure to assess whether these have addressed the relevant original risks
 • Develop and maintain relationships with senior management

 

0 1001
Kariera

PS ZOZ WOJEWÓDZKIE CENTRUM MEDYCZNE W OPOLU

Lider branży medycznej, realizujący wysokospecjalistyczne usługi medyczne o ugruntowanej pozycji na rynku polskim, poszukuje kandydatów na stanowisko:

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

(możliwość pracy na 0,5 etatu)

Miejsce pracy: Opole
Region: opolskie
Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie:

 • Niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w PS ZOZ WCM w Opolu, w tym procedur kontroli finansowej, celem uzyskania obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów.
 • Badanie i ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemów zarządzania i kontroli:
  zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi, efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli, wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego.
 • Czynności doradcze, w tym składanie wniosków, rekomendacji i opinii mających na celu usprawnienie funkcjonowania PS ZOZ WCM w Opolu.
 • Doradztwo w zakresie systemów zarządzania i kontroli, w tym procedur kontroli finansowej.
 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych zapewniających i doradczych w PS ZOZ WCM w Opolu.
 • Monitorowanie wdrożenia rekomendacji po przeprowadzanych audytach wewnętrznych i kontrolach oraz audytach zewnętrznych.

 

 

0 754
Kariera

ArcelorMittal Poland aktualnie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Młodszy Audytor

(miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza)

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Udział w ciekawych projektach w międzynarodowej firmie
 • Możliwość rozwoju umiejętności zawodowych
 • Pakiet świadczeń dodatkowych (m.in. dofinansowanie posiłków, firmowego przedszkola,
  opieki medycznej i karty Multisport)

 

 

0 893
Kariera

Oddział Zabezpieczenia JFTC w Bydgoszczy

(Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy)

poszukuje na stanowisko:

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Wymagania:

 • Zgodnie z art. 286 ust.1 Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  (Dz. U. 2016.1870)

 

 

0 650
Kariera

DDD Dobre Dla Domu to sieć salonów wyposażenia wnętrz.
Specjalizujemy się w sprzedaży podłóg i drzwi.
W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Audytor Wewnętrzny

Miejsce pracy: Poznań
Region: wielkopolskie

 

Opis stanowiska:

 • planowanie i przeprowadzanie audytów w salonach sieci franczyzowej
 • rozpoznawanie i ocena ryzyka oraz proponowanie rozwiązań je eliminujące
 • omawianie wyników audytów oraz przygotowanie raportów z audytu
 • monitorowanie realizacji standardów sieci
 • raportowanie wyników prac do bezpośredniego przełożonego
 • realizacja niestandardowych zadań