Rozpoczęcie audytu w powiecie

Rozpoczęcie audytu w powiecie

przez -
2 2338

Opis problemu:


Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego (powiat) zobowiązaną do prowadzenia audytu wewnętrznego z uwagi na przekroczenie w roku ubiegłym kwoty 35 mln po stronie wydatków (budżet całego powiatu wynosił 36 mln). Przepisy prawa związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego nakładają na kierownika jednostki szereg obowiązków. Kto w naszym przypadku wykonuje zadania związane z audytem wewnętrznym przypisane kierownikowi jednostki?


Komunikat (w pdf) z odpowiedzią w tej kwestii możesz pobrać ze strony >>MINISTERSTWA FINANSÓW<< 

2 KOMENTARZE

    • W starostwach też jest praktyka, że audytor podporządkowany jest Staroście, a nie zarządowi. Kwestie z zakresu prawa pracy ma mieć starosta, a resztę zarząd? To jakieś nieporozumienie. A ja mam wątpliwość, co z audytorami, którzy zatrudnieni są w komórkach kontroli wewnętrznej? Nie można ich podporządkować pod zarząd, bo też jak. Najpierw powinno się uregulować wszystkie przepisy prawa dotyczące naszego zawodu, a potem pisać interpretację!!!

      Mysza


      mysza

Dodaj odpowiedź