czwartek, 25 kwietnia, 2024

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

PS ZOZ WOJEWÓDZKIE CENTRUM MEDYCZNE W OPOLU

Lider branży medycznej, realizujący wysokospecjalistyczne usługi medyczne o ugruntowanej pozycji na rynku polskim, poszukuje kandydatów na stanowisko:

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

(możliwość pracy na 0,5 etatu)

Miejsce pracy: Opole
Region: opolskie
Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie:

 • Niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w PS ZOZ WCM w Opolu, w tym procedur kontroli finansowej, celem uzyskania obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów.
 • Badanie i ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemów zarządzania i kontroli:
  zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi, efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli, wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego.
 • Czynności doradcze, w tym składanie wniosków, rekomendacji i opinii mających na celu usprawnienie funkcjonowania PS ZOZ WCM w Opolu.
 • Doradztwo w zakresie systemów zarządzania i kontroli, w tym procedur kontroli finansowej.
 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych zapewniających i doradczych w PS ZOZ WCM w Opolu.
 • Monitorowanie wdrożenia rekomendacji po przeprowadzanych audytach wewnętrznych i kontrolach oraz audytach zewnętrznych.

 


Od kandydatów oczekujemy:

 

 • Wykształcenie wyższe.
 • Kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego:
  jeden z certyfikatów: (CIA), (CGAP), (CISA), (ACCA), (CFE), (CCSA), (CFSA) lub (CFA), lub
  zdany w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
  uprawnienia biegłego rewidenta, lub
  dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia
  studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę
  organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
  Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 5 litera d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:
  przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
  realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji
  i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących
  z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej (Dz.U.
  z 2011r. nr 41, poz. 214 z późn. zm.) ;
  nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23.12.1994 r.
  o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r., poz. 82 z późn. zm.).
  Posiada co najmniej dwuletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej trzy lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na dane stanowisko.

 
Wybranej osobie oferujemy:

 • przyjazną atmosferę w pracy pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • narzędzia i wsparcie w wykonywaniu obowiązków,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • motywacyjny system wynagradzania,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • umowa o pracę.

 
Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania aplikacji (CV, list motywacyjny,
zgoda na przetwarzanie danych osobowych) klikając w przycisk aplikowania

 

>> APLIKUJ <<

 

z klauzulą

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Wojewódzkie Centrum Medyczne z siedzibą w Opolu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

 

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze