sobota, 15 czerwca, 2024
Strona główna Wszystkie komunikaty PAW Podpatrzone lub nadesłane Lista kontrolna do umów i powiązanych z nimi faktur

Lista kontrolna do umów i powiązanych z nimi faktur

LISTA KONTROLNA DO UMÓW I POWIĄZANYCH Z NIMI FAKTUR I RACHUNKÓW.Lp.


Zagadnienie / Treść pytania


Tak


Nie


Uwagi


A


USŁUGI i ZAKUPY


 


 


 


1.


Czy podpisana umowa jest zgodna z wzorem dołączonym do dokumentacji przetargowe
i została podpisana przez osoby w niej wymienione ?


 


 


 


2.


Czy wykonany zakres prac jest zgodny:


 


 


 


a)


z harmonogramem do umowy


 


 


 


b)


z terminami wymienionymi w umowie lub aneksach do umowy  ?


 


 


 


3.


Jeśli do umowy został sporządzony aneks, to czy został podpisany z datą, która jest dniem następnym, po dniu w którym umowa by wygasła lub powinna być zrealizowana ?


 


 


 


4.


Czy odbiór zrealizowanych prac lub zakupów jest dokonany na podstawie dokumentu wymienionego w umowie?


 


 


 


5.


Czy przed wystawieniem faktury do zamawiającego zostały przekazane wszystkie dokumenty wymienione w umowie?


 


 


 


6.


Czy z treści faktury wynika, iż zostały zrealizowane wszystkie czynności i zakupy zawarte w umowie ?


 


 


 


7.


Czy faktura została wystawiona na prawidłowego nabywcę wymienionego w umowie ?


 


 


 


8.


Czy data sprzedaży i wystawienia faktury wskazana jest prawidłowo ?


 


 


 


9.


Czy zaznaczony (lub opisany) jest termin i sposób płatności ?


 


 


 


10.


Czy załączniki do faktur są zgodne z zapisami umowy ?


 


 


 


11.


Czy faktura przed przekazaniem do księgowania jest opisana merytorycznie w sposób prawidłowy, ze wskazaniem osoby i daty przeprowadzenia kontroli merytorycznej ?


 


 


 


B


UMOWY O DZIEŁO, UMOWY ZLECENIA


 


 


 


1.


Czy umowa została podpisana przez obydwie strony ?


 


 


 


2.


Czy wykonane prace zostały odebrane zgodnie
z warunkami wskazanymi w umowie ?


 


 


 


3.


Czy w przypadku aneksowania umowy aneks został podpisany z datą, która jest dniem następnym, po dniu w którym umowa by wygasła lub powinna być zrealizowana ?


 


 


 


4.


Czy wykonawca (zleceniobiorca) wystawił rachunek za wykonane zadanie i czy wynika niego jakie prace zostały wykonane ?


 


 


 


5.


Czy w przypadku umowy o dzieło wykazany jest jednoznacznie rezultat wykonanych prac ?


 


 


 


6.


Czy przedstawiony rachunek został podpisany przez wystawcę ?


 


 


 


7.


Czy data wystawienia rachunku oraz wskazanej w rachunku umowy jest prawidłowa ?


 


 


 


8.


Czy rachunek został zaakceptowany (kontrola merytoryczna) przez upoważnioną osobę ?


 


 


 


9.


Czy w trakcie kontroli merytorycznej dokonano sprawdzenia w zakresie kontynuacji umowy, ilości już wystawionych rachunków, ewentualnego zakończenia prac ?


 


 


 


 

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze