poniedziałek, 22 lipca, 2024

Ważne dla samorządów

■  PIENIĄDZE NA ŚRODOWISKO. 5 grudnia 2007 r. komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmująca do realizacji Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Budżet całego programu łącznie z wkładem krajowym to 37,6 mld euro.


Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację PO IiŚ na lata 2007-2013 wyniesie 37,6 mld euro, z czego wkład unijny wynosić będzie 27,9 mld euro, zaś wkład krajowy – 9,7 mln euro. Podział środków UE dostępnych w ramach PO IiŚ pomiędzy poszczególne sektory przedstawia się następująco: środowisko – 4,8 mld euro; transport – 19,4 mld euro; energetyka – 1,7 mld euro; kultura – 490,0 mln euro; zdrowie – 350,0 mln euro; szkolnictwo wyższe – 500,0 mln euro.


■  PROGRAM DO SPRAWOZDAWCZOŚCI. Ministersko Finansów przypomina, że do połowy grudnia samorządy powinny wysłać do RIO wypełnione ankiety dotyczące oprogramowania do sprawozdawczości budżetowej. Chodzi m.in. o określenie preferencji jednostek samorządu terytorialnego dotyczących nowego informatycznego systemu oraz sposobu przeprowadzenia szkoleń. Jak wynika z informacji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, w listopadzie rozpoczęła się realizacja projektu Transition Facility System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego – sprawozdawczość jednostek organizacyjnych. Nowy projekt zakłada m.in. zaprojektowanie, wdrożenie systemu sprawozdawczości budżetowej jednostek organizacyjnych jst i integrację z systemem BeSTi@.


dalszy ciąg artykułu na stronach [Gazety Prawnej]

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze