niedziela, 26 maja, 2024
Strona główna Artykuły Zakres materiału do opracowania - cz. I (14.10 - 17.10.2005)

Zakres materiału do opracowania – cz. I (14.10 – 17.10.2005)

Zestaw pytań (materiału) do opracowania w terminie do 17.10.2005r.


1. Co obejmują procedury kontroli wewnętrznej w zakresie sprawdzenia ksiąg rachunkowych


2. Co obejmują procedury kontroli wewnętrznej w ramach sprawdzenia środków zabezpieczenia dostępu do komputerów?


3. Co obejmują procedury kontroli podczas sprawdzania środków zabezpieczenia dostępu do danych?


4. Co obejmują procedury kontroli przy kontroli aplikacji?


5. Jak długo przechowuje się zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe jednostki?


6. Czy zasada ciągłości stosowanych metod rachunkowości pozwala na zmiany tych metod?


7. Co obejmuje sprawozdanie finansowe wszystkich jednostek?


8. Które z wymienionych pozycji, zgodnie z ustawą o rachunkowości nie podlegają odpisom amortyzacyjnym: środki trwałe w budowie, nabyte prawa majątkowe, środki trwałe o niskiej wartości początkowej?


9. Czy odpis amortyzacyjny od środka trwałego jest dobrowolny?


10. Wg ustawy o rach. do jakiej grupy aktywów zalicza się wartość nabytych licencji programów komputerowych, jeżeli przewidywany okres ich użytkowania jest dłuższy niż rok?


11. Czy opłacona prenumerata prasy na kolejny rok jest kosztem czy wydatkiem?


12. Do jakiej grupy zalicza się środki trwałe w budowie?


13. Co możemy zaliczyć do strat nadzwyczajnych: zapłacone kary lub grzywny, przekazanie darowizny, niektóre szkody losowe?


14. Czy spłata raty kredytu, w roku spłaty to: koszt, wydatek a może koszt i wydatek?


15. Co to jest dzień bilansowy?


16. Co przedstawia jednostka, która stosuje zasady rachunkowości w sposób prawidłowy, rzetelny i jasny?


17. Jakim kryterium należy się kierować przy stosowaniu uproszczeń w rachunkowości?


18. Co oznacza zasada kompensaty?


19. Kto ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości?


20. Jak często należy przeprowadzać inwentaryzację zapasów materiałów?


21. W jaki sposób przeprowadza się inwentaryzacje gruntów własnych?


22. Jakie jednostki mają obowiązek sporządzać informację dodatkowa wchodzącą w skład sprawozdania finansowego?


23. W jakim terminie sporządza się roczne sprawozdanie finansowe w jednostkach kontynuujących działalność?


24. Jeżeli jednostka otrzymała informację o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, gdzie (w jakim roku) ujmuje skutki tych zdarzeń?


25. Kto jest odpowiedzialny za ustalenie i aktualizowanie zasad rachunkowości?


26. Zgodnie z ustawą o rach. co zaliczamy do środków trwałych?


27. Wymóg inwentaryzacji uważa się za spełniony w zakresie maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie, znajdujących się na terenie strzeżonym, o ile zostaną zinwentaryzowane raz w ciągu ilu lat?


28. W jaki sposób dokonywana jest inwentaryzacja własnych składników majątkowych powierzonych kontrahentom? 29. Kto podpisuje roczne sprawozdanie finansowe?


30. Jeżeli w czasie inwentaryzacji ujawniono różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych to w jakich (jakiego roku) księgach rachunkowych należy ją ująć?


31. Dowód księgowy wystawiony w walucie obcej powinien zawierać przeliczenie na walutę polską wg kursu obowiązującego w jakim dniu?


32. W jaki sposób powinny być prowadzone księgi rachunkowe?


33. W jaki sposób przeprowadza się inwentaryzację środków pieniężnych?


34. Co powinny zawierać przyjęte przez każdą jednostkę zasady rachunkowości?


35. Wymień wynikające z ustawy o rachunkowości nadrzędne zasady rachunkowości.


36. Jaka jest różnica między zasadą kasową a zasadą memoriałową?


13.10.2005r.

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

5 KOMENTARZE

 1. Wszystko byłoby dobrze gdybym miała dostęp do internetu w czasie weekendu. A tak dopiero teraz mogę zabrać się do opracowywania podanych zagadnień. Czy to mnie dyskwalifikuje z kursu ? NIESPRAWIEDLIWE

  • Czemu dopiero dziś się dowiaduje, że program jest do opracowania od poniedziałku. Żadnej informacji nie dostałam wcześniej tylko dziś o 9 rano.

 2. Hej!

  Szczerze mówiąc to liczyłem na bardziej praktyczne zagadnienia. Zakres materiału do zrobienia jest oczywiscie potrzebny,ale zawsze można go można zrobić samemu ( i bardziej przydaje się na część ustną egzaminu)

  Myślałem, że przygotowanie polegać będzie na wspólnym rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych i weryfikacji odpowiedzi na wątpliwe pytania testowe. Bo w końcu zadania egzaminacyjne i pytania testowe są I częścią egzaminu.


  wojo

 3. Absolutnie zgadzam się z przedmówcą – powinniśmy przede wszystkim zająć się rozwiązaniem TESTÓW i zadań znajdujących się na stronie MF.

Comments are closed.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze