Komunikat MS w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu...

Komunikat MS w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sądownictwo

Artykuły prawne

Został ogłoszony komunikat nr 1/14/DSD/ Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sądownictwo.

 

 

Na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) ustala się szczegółowe wytyczne w zakresie kontroli zarządczej dla
działu administracji rządowej- sprawiedliwość.
Wytyczne składają się z 4 rozdziałów :
1. Przepisy ogólne
2. Planowanie działalności
3. System zarządzania ryzykiem
4. Monitorowanie i ocena

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część artykułu.

Dodaj odpowiedź