niedziela, 21 kwietnia, 2024
Strona główna MF / NIK / UE Info z Ministerstwa Finansów Informacja dotycząca udostępniania dokumentów wytworzonych przez audytora wewnętrznego

Informacja dotycząca udostępniania dokumentów wytworzonych przez audytora wewnętrznego

Informacja dotycząca udostępniania dokumentów wytworzonych przez audytora wewnętrznego w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie zgodności art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[1] z art. 61 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Trybunał Konstytucyjny w komunikacie opublikowanym po wydaniu wyroku w sprawie K 14/13 zwrócił uwagę, że:

– wśród dokumentów wytworzonych przez audytora wewnętrznego są takie, które ze względu na ich roboczy charakter nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu art. 61 Konstytucji, np. zapiski czy notatki sporządzane w stadium zbierania informacji i przygotowania końcowego stanowiska, stanowiące jedynie etap na drodze do wytworzenia informacji publicznej, jednak informacji tej jeszcze nie stanowiące,

– dostęp do dokumentów audytowych zawierających informację publiczną będzie następować na zasadach ogólnych uregulowanych w ustawie o dostępie do informacji publicznej,

– o tym, które z dokumentów wytwarzanych przez audytora stanowią informację publiczną, powinny rozstrzygać w pierwszej kolejności organy zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej, a w przypadku sporu – sądy administracyjne.

Z szerszym wyjaśnieniem motywów wyroku Trybunału Konstytucyjnego będzie można zapoznać się po opublikowaniu pisemnego uzasadnienia ww. wyroku.

Departament Polityki Wydatkowej zwraca uwagę, że oceny, czy dokument stanowi informację publiczną, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782), może dokonać wyłącznie pracownik jednostki, w której dokument ten został wytworzony, a rozstrzyganie w sprawie udostępnienia takiego dokumentu należy do kompetencji kierownika jednostki.

W związku z tym, Ministerstwo Finansów jako niewłaściwe do dokonywania indywidualnych rozstrzygnięć w sprawach udostępniania poszczególnych dokumentów wytworzonych przez audytora wewnętrznego w jednostce, nie dokonuje takich ocen.

Źródło: >> Ministerstwo Finansów <<

 

 

Uwaga:

Publikowaliśmy artykuł w sprawie uzasadnienia wyroku TK – klikając >>TUTAJ<< możesz zapoznać się z tym uzasadnieniem

(-) PAW

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze