poniedziałek, 22 lipca, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Jak banki oceniają zdolność kredytową gmin

Jak banki oceniają zdolność kredytową gmin

Zdolność kredytowa to możliwość otrzymania kredytu, to ocena kondycji finansowej gminy. Do jej ustalania banki wykorzystują przede wszystkim tzw. nadwyżkę operacyjną. Dokonują też analizy w oparciu o realizację zestawienia dochodów i wydatków.


Do wyliczania nadwyżki operacyjnej i do dokonania analizy finansowej potrzebne są informacje zawarte w budżecie gminy. W szczególności potrzebne są dane zawarte w takich pozycjach rachunkowości, jak: działalność operacyjna, działalność inwestycyjno-kapitałowa oraz działalność finansowa.


Ważne pozycje


I tak, część operacyjna to wszystkie dochody oraz wydatki bieżące. Do dochodów bieżących zalicza się głównie dochody z takich praw i tytułów, jak m.in.: udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziały z podatku dochodowegop od osób prawnych, podatki i opłaty lokalne, wszelkiego rodzaju bezzwrotne dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na realizację bieżących zadań samorządowych. To także inne subwencje lokalne. Natomiast wydatki bieżące nieodłącznie są związane z funkcjonowaniem gminy i wypenianiem jej zadań ustrojowych. Są to przede wszystkim wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników urzędu. To również zakup materiałów, urzadzeń i usług, świadczenia społeczne na rzecz mieszkańców.


Druga część inwestycyjno-kapitałowa to wpływy i wypływy z budżetu. Do wpływów zaliczyć należy wszelkiego rodzaju dotacje i środki finansowe pozyskiwane na realizację zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych. Dotyczy to głównie bezzwrotnych dotacji z budżetu państwa i ze źródeł innych, np. z unijnych funduszy strukturalnych czy z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Do wpływów zalicza się dochody z majątku, który jest administrowany przez jednostkę samorządu terytorialnego. Dotyczy to każdego majątku. Mogą to być np. wpływy z tytułu wydzierżawienia innym osobom nieruchomości. Wpływami są niekiedy pieniądze pochodzące z prywatyzacji majątku publicznego. Wypływy zaś to wszelkiego rodzaju wydatki związane z administrowaniem majątkiem publicznym, powierzonym w administrowanie jednostce samorzadu terytorialnego. (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze