czwartek, 25 kwietnia, 2024

Jak skutecznie doręczyć pismo

Nie powinno się tolerować w państwie prawa sytuacji, w których ustawodawcę wyręczają sądy, wydając własne interpretacje przepisów


Naczelny Sąd Administracyjny ostatnio orzekł w dwóch dość istotnych sprawach podatkowych, w których data doręczenia pisma miała znaczenie kluczowe. W jednym wypadku korespondencja z izby skarbowej została w przedsiębiorstwie doręczona księgowej; sąd uznał, że doręczenie jest skuteczne, ponieważ „można domniemywać”, że księgowa jest upoważniona do odbioru korespondencji. W drugim wypadku chodziło o doręczenie osobie fizycznej, której zgodnie z art. 148 Ordynacji podatkowej można pismo doręczyć w miejscu pracy. Tu sąd uznał za skuteczne doręczenie innemu pracownikowi obecnemu w biurze.


Ze swojej praktyki mogę dodać dwa inne przypadki dotyczące stosunków między przedsiębiorcami, a więc regulowanych wprost przez kodeks cywilny. W jednym z nich, pomimo istnienia w banku zorganizowanego systemu przyjmowania korespondencji mające kluczowe znaczenie pismo zostało (rzekomo) doręczone wprost dyrektorowi departamentu, niemającemu wyraźnego pełnomocnictwa w sprawie, której pismo dotyczyło, za jego pisemnym potwierdzeniem. Wkrótce potem ów dyrektor zwolnił się z pracy, przy czym nie udało się ustalić, czy uprzednio przekazał dokument zarządowi banku. Nie przeszkodziło to orzekającemu w sprawie sądowi arbitrażowemu uznać, na podstawie podobnego jak NSA domniemania, że doręczenie jest skuteczne. W drugim wypadku kurier doręczający przesyłkę twierdzi, że nie zastał w biurze nikogo, wobec czego pozostawił adnotację o przesyłce na drzwiach. Zdaniem strony było to skuteczne doręczenie, ponieważ druga strona dowiedziała się o przesyłce i mogła się z treścią pisma zapoznać u nadawcy. Ten spór nie został jeszcze rozstrzygnięty. (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze