środa, 19 czerwca, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe Nowe przepisy unijnych dyrektyw

Nowe przepisy unijnych dyrektyw

Już niedługo zaczną obowiązywać zmiany wprowadzone przez Unię Europejską w dyrektywach dotyczących rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Polska i inne kraje UE będą miały dwa lata na dostosowanie do nich prawa krajowego.


Niedługo zaczną obowiązywać nowe rozwiązania wprowadzone w dwóch dyrektywach unijnych IV i VII. Głównym celem ich wdrożenia jest przede wszystkim zwiększenie publicznego zaufania do sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności publikowanych przez spółki działające na terenie UE. Mają również ułatwić przepływ inwestycji transgranicznych na obszarze Wspólnoty. W związku z tym najważniejszymi zmianami wprowadzonymi przez Parlament Europejski do tych dyrektyw jest ustanowienie odpowiedzialności zbiorowej członków zarządu, podniesienie przejrzystości transakcji z jednostkami powiązanymi oraz operacji pozabilansowych, a także dodatkowe wymogi związane z zasadami ładu korporacyjnego (corporate governance).


Innym ważnym elementem dla wielu jednostek będzie niewątpliwie podwyższenie progów wielkości podmiotów, od których może między innymi być wymagane badanie sprawozdań finansowych. Jednak zmiana ta ma charakter fakultatywny i sposób jej wprowadzenia do prawa polskiego będzie zależał od ustawodawcy. Wdrożenie takiego wymogu będzie jednak skutkowało wyłączeniem określonej grupy podmiotów z obowiązku badania. W konsekwencji spowoduje to obniżenie kosztów funkcjonowania tych jednostek. (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze