niedziela, 14 kwietnia, 2024
Strona główna MF / NIK / UE Fundusze Unijne Obowiązek publikowania zapytań ofertowych oraz wyników postępowań - Program Wiedza Edukacja Rozwój

Obowiązek publikowania zapytań ofertowych oraz wyników postępowań – Program Wiedza Edukacja Rozwój

Od 1 lipca 2015 r. beneficjenci Programu Wiedza Edukacja Rozwoj mają obowiązek publikowania zapytań ofertowych oraz wyników postępowań dla upublicznionych od tego dnia zapytań ofertowych na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

Stosowanie Bazy jest obligatoryjne zarówno dla beneficjentów Programu Kapitał Ludzki jak i Programu Wiedza Edukacja Rozwój:

  • od 1 stycznia 2015 r. dla beneficjentów Programu Kapitał Ludzki zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL (wartość zamówienia od 14 tys. euro netto).
  • od 1 lipca 2015 r. dla beneficjentów Programu Wiedza Edukacja Rozwój zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie  kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS w okresie programowania 2014-2020, z zastrzeżeniem o którym mowa w podrozdziale 6.5.3 pkt 7 lit a tiret ii.

 

[quote_right]Kogo dotyczy zasada konkurencyjności w latach 2014-2020?[/quote_right]

Udzielanie zamówień publicznych w ramach projektu następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności w przypadku:

  • beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (wartość zamówień 50 tys. zł netto – 30 tys. euro netto),
  • beneficjentów nie zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp (od 50 tys. zł netto), a w przypadku zamówień sektorowych o wartości równej lub niższej od kwoty określonej w art. 11 pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. zł netto z zastrzeżeniem pkt 3 i 4 rozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie  kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS w okresie programowania 2014-2020.

 

[quote_right]Czym jest Baza Konkurencyjności?[/quote_right]
Baza Konkurencyjności jest portalem internetowym, umożliwiającym upublicznianie ogłoszeń (zapytań ofertowych) w celu zbadania rynku i wybrania wykonawcy.

[quote_right]Jaki jest cel Bazy?[/quote_right]
Baza ma zapewnić przejrzystość i szeroki dostęp do zamówień udzielanych przez beneficjentów. w ramach zasady konkurencyjności, o której mowa w >>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL<< oraz w >>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS w okresie programowania 2014-2020<<.

 

Tutaj znajduje się portal >>Baza konkurencyjności<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze