poniedziałek, 22 lipca, 2024
Strona główna MF / NIK / UE Fundusze Unijne Ocena oddziaływania na środowisko -Program Polska Wschodnia (zmiana)

Ocena oddziaływania na środowisko -Program Polska Wschodnia (zmiana)

Minister Rozwoju i Finansów, po uzgodnieniu z właściwymi organami, podjął 3 stycznia 2017 r. decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

 

Treść komunikatu:

Informacja
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z póżn. zm.)

informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 1 i art. 58 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) wystąpiono do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o opinie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Główny Inspektor Sanitarny pismem znak: GIS-HŚ-NS-4311-107/EN/16 z dnia 1 grudnia 2016 r. orazGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak: DOOŚ-sooś.410.27.2016.JP z dnia 30 listopada 2016 r. uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Biorąc pod uwagę ww. opinie, uwarunkowania określone w art. 49 ww. ustawy oraz proponowane niewielkie modyfikacje przyjętego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, które są neutralne z punktu widzenia oddziaływania na środowisko, Minister Rozwoju i Finansów odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

 

 

Tutaj możesz pobrać >> Komunikat – decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 <<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze