środa, 29 maja, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Propozycje zmian w finansach samorządu

Propozycje zmian w finansach samorządu

Wiele niepotrzebnego zamieszania może powstać, gdy zgodzimy się, aby na równi z zarządem jednostek samorządu terytorialnego traktować wójta, burmistrza i prezydenta miasta, ale już nie starostę i marszałka województwa. W myśl przepisów ustrojowych zarząd j.s.t. nie jest jednoosobowy.


prof. Cezary Kosikowski kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego Uniwersytetu w Białymstoku


Ministerstwo Finansów słusznie nie zdecydowało się na zastąpienie ustawy o finansach publicznych nową ustawą. Przyjdzie na to czas, gdy reforma finansów publicznych zostanie przygotowana starannie i kompleksowo, a jej założenia uzyskają społeczną akceptację.


W odniesieniu do finansów jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) w projekcie noweli do ustawy o finansach publicznych przewiduje się wprowadzenie jedynie kilku zmian. Dotyczą one:


1) definicji zarządu j.s.t.;
2) podziału dochodów i wydatków budżetu j.s.t. na bieżące i majątkowe;
3) przedstawiania przez zarząd j.s.t. regionalnej izbie obrachunkowej także prognozy zadłużenia;
4) zawartości uchwały budżetowej j.s.t.;
5) dokonywania przez zarząd województwa zmian w planie dochodów i wydatków budżetu samorządu województwa;
6) udzielania dotacji celowych z budżetu j.s.t. na podstawie umowy;
7) szczegółowości informacji o przebiegu wykonania budżetu j.s.t. za pierwsze półrocze;
8) udzielania z budżetu państwa dotacji rozwojowych dla samorządu województwa;
9) planowania i rozliczania dotacji udzielanych na finansowanie projektów w ramach programów operacyjnych;
10) umów dotyczących przekazywania i wykorzystywania dotacji rozwojowych. W projekcie noweli dostrzegamy również przepisy, które sugerują zmiany, ale ich nie zawierają (np. art. 168 i 169, art. 172 ust. 1), bądź też zawierają korekty będące wynikiem innych zmian.


Niektóre propozycje zmian pozostają poza dyskusją (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze