środa, 28 lutego, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Sprawozdanie finansowe - Rachunek zysków i strat jednostki (MF wyjaśnia)

Sprawozdanie finansowe – Rachunek zysków i strat jednostki (MF wyjaśnia)

Sporządzając sprawozdanie finansowe – Rachunek zysków i strat jednostki, należy uwzględnić, iż przy wypełnianiu poszczególnych wierszy sprawozdań finansowych należy posługiwać się definicjami aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.


PROBLEM


Jakie są zasady sporządzania sprawozdania finansowego „Rachunek zysków i strat jednostki.


CZYTELNICY RADZĄ


Hanka – Czy ktoś przymierzał się do tego nowego zadania? Czy należy tu wpisywać dotacje otrzymane jako dochody i rozbicie kosztów wg rodzajów, prawdę mówiąc pogubiłam się, i z czym to powinno grać, czytałam, że to sprawozdanie nie jest kompatybilne z innymi, czy doliczamy tu dochody własne?


Maro – Zdaje się, że powinien wyjść zysk albo strata, jak w bilansie?


Iwa – Dotacji się nie wpisuje. W kosztach działalności operacyjnej wszystkie poniesione koszty w rozbiciu na poszczególne grupy wg tego co masz zaksięgowane po stronie kosztów. W pozostałych dochodach budżetowych – osiągnięte dochody, tj. z konta 750. W pozostałych przychodach operacyjnych – u mnie wystąpiło tylko pokrycie amortyzacji. W przychodach finasowych np. odsetki.


MF INFORMUJE


Odnośnie sporządzania sprawozdania finansowego „Rachunek zysków i strat jednostki” należy uwzględnić, iż przy wypełnianiu poszczególnych wierszy sprawozdań finansowych należy posługiwać się definicjami aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, określonymi w ustawie o rachunkowości oraz opisami do kont zespołu 4, 7 i 8, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia ministra finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020). (…)


Dalsza część artykułu w >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze