poniedziałek, 26 lutego, 2024
Strona główna KARIERA Centrum Kariery - Zawody Pokrewne starszy specjalista/główny specjalista ds. wdrażania i obsługi finansowej projektów w Dziale Rozwoju...

starszy specjalista/główny specjalista ds. wdrażania i obsługi finansowej projektów w Dziale Rozwoju Kadry Naukowej

W związku z rozwojem, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  w ramach długoterminowej współpracy poszukuje:

 

 

starszych specjalistów/głównych specjalistów ds. wdrażania i obsługi 

finansowej projektów w Dziale Rozwoju Kadry Naukowej 

Miejsce pracy: Warszawa-Centrum

Numer referencyjny: DRK_SWOF_01_S3_16

Ważność oferty: do dnia 5 lutego 2016 r.

 

 

W naszej organizacji będziesz odpowiedzialny za:

 

 • obsługę merytoryczno-finansową projektów, w szczególności projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, w tym:

·  prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej projektów (monitorowanie zmian, aneksowanie umów o dofinansowanie),

·  bieżąca korespondencja z beneficjentami,

·  weryfikacja wniosków o płatność składanych przez beneficjentów w ramach realizowanych projektów, w tym weryfikacja stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności,

·  rozliczanie i zamykanie projektów zakończonych;

 • udział w przygotowywaniu informacji finansowych dotyczących obsługiwanych projektów;
 • udział w przygotowywaniu planu finansowego i założeń do opracowania budżetu w zakresie środków w ramach projektów konkursowych oraz projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach III Osi Priorytetowej PO WER.
 • udział w opiniowaniu dokumentów programowych i operacyjnych, w szczególności dotyczących kwalifikowalności wydatków z funduszy strukturalnych;
 • współpracę przy prowadzeniu spraw związanych z odzyskiwaniem kwot nienależnie wypłaconych, udział w opiniowaniu dokumentów związanych z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi oraz opracowywanie informacji dotyczących nieprawidłowości;
 • prowadzenie spotkań/warsztatów dla beneficjentów.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego;
 • doświadczenia w obsłudze projektów, w szczególności realizowanych w ramach funduszy strukturalnych;
 • znajomości aktów prawnych dotyczących finansowania nauki i szkolnictwa wyższego oraz  ustawy o finansach publicznych;
 • znajomości przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • znajomości aktów prawnych i dokumentów dotyczących funduszy strukturalnych, w tym dotyczących perspektywy finansowej 2014-2020;
 • umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu Ms Office,
 • samodzielności,skrupulatności, odpowiedzialności;
 • umiejętności pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy,
 • gotowości do wystąpień publicznych;
 • nienagannej postawy etycznej.

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie zawodowe związane z obsługą finansową;
 • doświadczenie zawodowe związane z kontrolą projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i/lub prowadzeniem postępowań o udzielanie zamówień publicznych;
 • przeszkolenie w zakresie finansowania i zarządzania projektami, w tym realizowanymi ze środków funduszy strukturalnych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość uczestnictwa w realizacji interesujących projektów;
 • bardzo dobrą atmosferę pracy;
 • możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej, karty sportowej i ubezpieczenia grupowego;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • zatrudnienie w prestiżowej instytucji wspierającej innowacyjne projekty realizowane na rzecz polskiej nauki i gospodarki.

 

 

Prosimy o przekazanie aplikacji za pomocą przycisku Aplikuj do dnia 5 lutego 2016 r.

>> APLIKUJ <<

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

Informacje dotyczące wynagrodzeń znajdują się w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 182 poz. 1085).

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze