niedziela, 14 kwietnia, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Uczestnicy dofinansowanych szkoleń pokrywają wkład własny

Uczestnicy dofinansowanych szkoleń pokrywają wkład własny

Firmy liczą na przyznanie dotacji z funduszy strukturalnych. Nic dziwnego, skoro korzyści z udziału w szkoleniu są oczywiste. Powinny jednak pamiętać o dokładnym rozliczeniu dotacji.


Uczestnicy szkoleń dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zobowiązani są do pokrycia wkładu własnego. Zależy on od wielkości firmy, w której są zatrudnieni: w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw jest to 20 proc. bezpośrednich kosztów szkoleń, a dużych firm – 40 proc. Pośrednio na wielkość kwoty, jaką ma zapłacić uczestnik szkolenia, wpływa sposób przygotowania kosztorysu.


Dwie części kosztorysu


Kosztorys projektu składa się z dwóch głównych części. Pierwsza – Wydatki kwalifikowane objęte regułami pomocy publicznej – to wydatki bezpośrednio związane z realizacją szkoleń. W części tej znajdują się między innymi: wynagrodzenia ekspertów prowadzących szkolenia, koszty najmu pomieszczeń lub amortyzacja sal komputerowych organizatora, materiały szkoleniowe (podręczniki). Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia 20 proc. (tzw. wkładu własnego) tych kosztów. Wkład własny uczestników szkoleń jest oddzielną pozycją kosztorysową znajdującą się w tej części kosztorysu. VAT może być kosztem kwalifikowalnym dla organizatorów szkoleń (wnioskodawców) nie będących płatnikami VAT-u. Jednak uwaga: podatek VAT od pozycji kosztorysowych drugiej części kosztorysu znajduje się w jego pierwszej części.


Wkład własny liczony w formie bezgotówkowej jest wyższy niż w gotówkowej.


Druga część kosztorysu to wydatki kwalifikowane objęte pomocą pozostałą. Są to koszty pośrednie realizacji projektu, m.in. związane z zarządzaniem, rozliczaniem, zabezpieczeniem finansowym (koszt gwarancji bankowej) oraz koszt akcji promocyjnych. Ta część w 100 proc. jest dofinansowana ze środków funduszy strukturalnych.


Należy pamiętać, że każda część kosztorysu jest zamkniętą całością. W przypadku pojawienia się w projekcie oszczędności, należy je wykorzystywać w obrębie danej części kosztorysu. Przerzucenie oszczędności z pierwszej na drugą część będzie skutkować zmniejszeniem wkładu własnego wymaganego od beneficjentów ostatecznych, zaś przerzucenie oszczędności do pierwszej części wpłynie na podwyższenie wymaganego wkładu własnego, a to zmusi organizatora do pobrania od uczestników szkolenia dodatkowych opłat już po rozliczeniu szkolenia. (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze