niedziela, 21 kwietnia, 2024

KWESTOR – ZASTĘPCA KANCLERZA

Uniwersytet Gdański
ogłasza konkurs
na stanowisko:

KWESTOR – ZASTĘPCA KANCLERZA

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • minimum 10-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym, preferowane z-cy głównego księgowego lub głównego księgowego,
 • bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, ustawy o rachunkowości, przepisów o sprawozdawczości w finansach publicznych, prawa o szkolnictwie wyższym oraz innych uregulowań prawnych związanych z właściwym prowadzeniem rachunkowości uczelni,
 • duża samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność i konsekwencja w działaniu oraz zdolności organizacyjne,
 • umiejętność kierowania dużym zespołem pracowników,
 • chęć rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,

PRZEWIDYWANY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • prowadzenie rachunkowości uczelni zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez jednostki UG,
 • nadzór, sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdawczości budżetowej i statystycznej uczelni,
 • opracowywanie zbiorczych sprawozdań z wykonania planu rzeczowo-finansowego uczelni,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi uczelni,
 • dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych uczelni,
 • uczestniczenie w kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych uczelni w zakresie gospodarki finansowej uczelni,
 • nadzorowanie prac nad zmianami polityki rachunkowości uczelni,
 • organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie pracy pracowników kwestury,
 • wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, m.in. podatkowego, rachunkowości oraz finansów publicznych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • koncepcja pracy kwestury uczelni publicznej – Uniwersytet Gdański (minimum 8 stron)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.

Aplikacje należy składać w

Rektoracie UG w Dziale Zarządzania Kadrami
II piętro pokój 212,
80-952 Gdańsk ul. Bażyńskiego 8
w terminie do dnia 15.09.2015 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie „konkurs na stanowisko: ” Kwestor – Zastępca Kanclerza

W dokumentach prosimy o dodanie klauzuli: „ Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prawidłowej realizacji procesów rekrutacji, w tym również tych prowadzonych w przyszłości, zgodnie z Ustawą z dnia 29 08.1997roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami)„.

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze