środa, 29 maja, 2024

Nowe plany kont

Do 1 stycznia 2007 r. organy podatkowe będą musiały dostosować swoje plany kont do nowych przepisów, które opracowuje resort finansów.


Nowelizacja ustawy o finansach publicznych określiła nową podstawę prawną wydania rozporządzenia regulującego zasady rachunkowości i plan kont dla prowadzenia ewidencji podatków i niepodatkowych należności budżetowych. Resort finansów opracował projekt rozporządzenia, które zastąpi obecnie obowiązujące z 25 maja 1999 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 50, poz. 511 z późn. zm.).


Rozporządzenie straci moc 30 czerwca 2006 r. Aleksander Chmielewski z Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów zwraca uwagę przede wszystkim na nowe rozwiązania dla gmin. Obecnie funkcjonuje tzw. kontokwitariusz, który zawiera konta podatników łącznego zobowiązania pieniężnego i formularze pokwitowania wpłat, które są wypełniane w momencie dokonania wpłaty przez podatników.


Łączne zobowiązanie pieniężne jest to sposób pobierania w formie jednego nakazu płatniczego podatku od osób fizycznych zobowiązanych do płacenia podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości lub podatku leśnego. Inkasentem jest sołtys, który prowadzi w kontokwitariuszu konta podatników i pobiera wpłaty, a rozlicza się z gminą okresowo. (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze